درس ریاضی به احمدی نژاد
درس ریاضی به احمدی نژاد
‍ پاسخ به ادعای احمدی‌نژاد درباره رفع فقر با توزیع ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی: ۶ نهاد انقلابی فقط ۲.۸ درصد GDP اقتصاد ایران هستند

سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در روزنامه فرهیختگان نوشت: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق اخیرا در اظهاراتی عنوان کرده اند: «اگر ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بین مردم به طور مساوی توزیع شود، هیچ فقیری باقی نخواهد ماند.» مهم ترین پرسشی که پیرو این فرمایش احمدی نژاد به ذهن متبادر می شود این است که این دو نهاد چقدر ثروت دارند که توزیع آن به طور مساوی میان همه مردم باعث خواهد شد هیچ فقیری در کشور باقی نماند؟ هرچند ایشان برای ادعای خود هیچ عدد و رقمی ذکر و مشخص نکرده اند که ثروت این دو نهاد دقیقا چقدر است که اگر بین مردم به طور مساوی تقسیم شود، هیچ فقیری باقی نمی ماند، اما می توان با طرح مفروضاتی، به تصویری که احمدی نژاد از ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان در ذهن دارند و همان را به جامعه القا می کنند، دست یافت.

یک روش این است که ثروت لازم برای رفع فقر از هر فرد ایرانی را برآورد کنیم و از آنجایی که ایشان از تقسیم ثروت این دو نهاد «به طور مساوی» بین مردم سخن گفته اند، حاصل را در ۸۴میلیون نفر جمعیت ایران ضرب کنیم تا پاسخ را به دست آوریم.

از دیگرسو، با توجه به اینکه احمدی نژاد گفته اند درصورت تقسیم مساوی ثروت این دو نهاد بین مردم، «هیچ فقیری باقی نخواهد ماند»، ما باید فقیرترین فرد جامعه را درنظر بگیریم و ثروت مورد نیاز او را برای خروج از فقر محاسبه کنیم. نکته مبهمی که در فرمول احمدی نژاد وجود دارد این است که مشخص نکرده اند مدنظرشان است که ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی به صورت هرماه درقالب یارانه به همه مردم پرداخت شود یا یک باره پول قابل توجهی به دست افراد برسد که آنها را برای همیشه از فقر خارج کند.

اگر اعطای یک مبلغ هرماه مانند یارانه مدنظر ایشان است و ما فی المثل بنا را بر اعطای هرماه یک میلیون تومان به هر فرد ایرانی بگذاریم تا از فقر خارج شود، هرماه ۸۴هزار میلیارد تومان و سالانه ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان باید به ۸۴میلیون ایرانی پرداخت شود. قاعدتا منظور احمدی نژاد این نیست که چنین مبلغی فقط برای یک سال به مردم پرداخت شود و ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی را به اندازه ای می دانند که برای سال ها می تواند تامین کننده سالی ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان برای تقسیم به طور مساوی بین مردم باشد.

اما اگر منظور ایشان این است که ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان یک باره بین مردم تقسیم شود و فی المثل به هر فرد ایرانی مبلغی داده شود تا سرمایه ای برای کسب وکار به دست آورد و از فقر خارج شود، قاعدتا کار با ۵میلیون و ۱۰میلیون تومان راه نخواهد افتاد و حداقل باید به هر فرد ایرانی ۵۰میلیون تومان تعلق گیرد. در این صورت، ثروت دو نهاد مدنظر احمدی نژاد حداقل باید ۴۲۰۰هزار میلیارد تومان باشد (بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور ۲۸۸۲هزار میلیارد تومان است و طبق آخرین آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال۱۳۹۸ حدود ۲۳۸۵هزار میلیارد تومان بوده است!»

باید منتظر ماند و از احمدی نژاد خواست به ما بگویند که ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان را چگونه حساب کرده اند که به این ارقام رسیده اند و آدرس این ثروت نجومی را به ما بدهند. اما از آنجایی که واقعیت دارایی های این نهادها با این ارقام فاصله نجومی دارد، ایشان هرگز نخواهند توانست ادعای خود را درباره رفع فقر با توزیع ثروت این دو نهاد به طور مساوی میان مردم اثبات کنند. این ادبیات و ادعاهای بی پایه، ادبیات آشنایی است که سابقه آن در ادبیات آمریکایی ها و رسانه های ضدانقلاب یافت می شود و البته هرگز مستندی برایش ارائه نشده است. برای نمونه، رویترز در گزارشی دارایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را ۹۵میلیارد دلار عنوان کرده بود که نتوانست برای مدعایش سندی بیاورد. با همین توهمات بود که آمریکا دست به تحریم نهادهای انقلابی زد تا به خیالش اقتصاد ایران به فوریت دچار فروپاشی شود!

مع الاسف با فرارسیدن موسم انتخابات، ممکن است این قبیل رفتارهای غیرحرفه ای و سوءقصدهای سیاسی تشدید شود؛ لذا راقم این سطور تصمیم گرفت با تحلیل گزارش سال۱۳۹۷ صورت های مالی نهادهای اقتصادی زیرنظر رهبر انقلاب (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی کوثر، کمیته امداد، بخش اقتصادی آستان قدس رضوی و بنیاد مسکن) که توسط موسسه معتبر «مفید راهبر» حسابرسی شده اند، یک بار برای همیشه باب این خیال پردازی ها و اتهام زنی ها را ببندد.

براساس گزارش صورت های مالی حسابرسی شده ۶نهاد انقلابی در سال۱۳۹۷، کل فروش این نهادها در این سال ۵۳هزار میلیارد تومان بوده است. می توان برای به دست آوردن نسبت این رقم با کل اقتصاد کشور به عدد تولید ناخالص داخلی در این سال مراجعه کرد که طبق گزارش بانک مرکزی، ۱۸۶۲هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی مجموع ۶نهاد انقلابی حدود ۸/۲درصد از کیک تولید ناخالص داخلی(GDP)  ایران را تشکیل داده اند.

عدد دیگری که به ما کمک می کند با میزان ثروت ۶نهاد انقلابی آشنا شویم، خالص دارایی آنهاست. براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال۱۳۹۷، دارایی خالص مجموع این نهادها حدود ۵۵هزار میلیارد تومان بوده است. در پایان سال۱۳۹۷ نرخ دلار ETS حدود ۱۳۴۶۸تومان بوده است و براین اساس، خالص دارایی مجموع ۶نهاد انقلابی در سال۱۳۹۷ حدود ۴میلیارد دلار برآورد می شود. یعنی اگر با دلار ETS امروز حساب کنیم (۲۴هزار تومان)، مجموع ارزش ریالی دارایی خالص این نهادها رقمی حدود ۹۶هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر، اگر خالص دارایی همه ۶نهاد اقتصادی زیرنظر رهبر انقلاب را به فروش برسانیم و بخواهیم به طور مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم، فقط به مدت یک سال می توانیم هرماه به هر فرد ایرانی حدود ۹۵هزار تومان پرداخت کنیم! حال این رقم را مقایسه کنید با آن ادعای واهی که می گوید اگر فقط ثروت دو نهاد از این ۶نهاد را به طور مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم، هیچ فقیری باقی نخواهد ماند. بماند که بخش قابل توجهی از دارایی نهادهای انقلابی شامل فضای سبز و اماکن بلوکه شده یا املاک دراختیار دستگاه های مختلف است و اساسا قابلیت فروش و تبدیل به ریال را ندارد.

اما تلخ تر از طنز «فقرزدایی با تقسیم ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان بین مردم به صورت مساوی»، تفکری است که به نام عدالت، می خواهد دارایی های عمومی کشور را که باید نقش پیشران در پیشرفت ملی ایفا کنند، نابود کند. با منابع عمومی کشور به دو شکل می توان برخورد کرد؛ یکی این است که هرچه دراختیار حاکمیت است از نفت تا املاک و… همه را بفروشیم و بین مردم تقسیم کنیم و چندصباحی محبوبیت تجارت کنیم که با پایان این منابع و دارایی ها، مردم به فلاکت خواهند افتاد. اما می توان بین «پول محرومیت زدا» با «پول مولد محرومیت زدا» تفاوت قائل شد و به جای پولپاشی برای محرومیت زدایی کاذب و موقت، سرمایه و دارایی ملی را به اهرمی برای به راه انداختن موتور نوآوری و تولید و درآمد و رفاه پایدار برای مردم ایجاد کرد.

خوشبختانه سیاست حاکم بر نهادهای انقلابی، سیاست اخیر بوده و شاید یکی از دلایلی که در سپهر اقتصادی ایران، بزرگ و عظیم به نظر می رسند، همین رویکرد «پیشرانی» در اقتصاد است که پیشه کرده اند. می توان برای این امر مثال های فراوانی ذکر کرد. فقط برای یک نمونه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با ایجاد بنیاد برکت، الگویی ویژه را در جلب مشارکت کارآفرینان طراحی کرده است.

براساس این الگو، کارآفرینان با آورده اکثریت و بنیاد برکت با آورده حداکثر ۴۹درصدی، کسب وکاری را راه اندازی می کنند که مورد حمایت و پشتیبانی بنیاد است و با بلوغ این کسب وکار، شرکت به تدریج به کارآفرین واگذار می شود. درواقع بنیاد برکت به مثابه یک صندوق جسورانه (Venture Capital)  عمل کرده و بدون اینکه تصدی گری کند، منابع را برای کارآفرینان تجهیز می کند. بنیاد از این طریق تا پایان سال۹۸ حدود ۲۴۷شرکت را به بلوغ رسانده و از آنها خارج شده است.

جالب توجه اینکه فقط در سال۱۳۹۸ با این رویکرد بالغ بر ۹۵هزار شغل ایجاد شده است. نکته جالب توجه در این سرمایه گذاری ها نیز هدف گذاری در حوزه نیازهای اساسی کشور است و حوزه های مختلف را از امنیت غذایی تا امنیت دارویی شامل می شود که نمونه اخیر آن، تولید واکسن کرونا و تجهیزات و ملزومات بهداشتی و درمانی برای مبارزه با این اپیدمی است. این انتظار از مدیران نهادهای انقلابی وجود دارد که این دستاوردها و الگوهای به کار گرفته شده برای رسیدن به آنها را برای مردم عزیزمان تشریح کنند.

نهادهای انقلابی ثروت زیادی ندارند و اندازه شان نسبت به کل اقتصاد ایران به ۳درصد نیز نمی رسد. برخلاف تصور احمدی نژاد، نمی توان با توزیع ثروت آنها میان مردم فقر را از بین برد و برخلاف تصور آمریکایی ها، نمی توان با تحریم آنها فروپاشی اقتصاد ایران را نتیجه گرفت. ثروت واقعی این نهادها اما درکنار نیروی انسانی نخبه، الگوی موفقی است که برای چگونگی پیشبرد اقتصاد مقاومتی و چگونگی ایفای نقش حاکمیت در اقتصاد ارائه کرده اند و برای دولت ها درس آموز است.