در پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف و جوی پایدار پیش‌بینی‌ می‌شود
در پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف و جوی پایدار پیش‌بینی‌ می‌شود

امروز و فردا در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر، شمال خراسان رضوی و شمال خراسان شمالی بارش خفیف باران داریم. در بخش‌هایی از غرب و شمال‌ غرب کشور، افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک خواهیم داشت. آسمان تهران صاف و گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

امروز و فردا در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر، شمال خراسان رضوی و شمال خراسان شمالی بارش خفیف باران داریم.

در بخش‌هایی از غرب و شمال‌ غرب کشور، افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک خواهیم داشت.

آسمان تهران صاف و گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.