دستاورد هیچ و شکست صهیونیستها در مقاومت ۱۱روزه فلسطین
دستاورد هیچ و شکست صهیونیستها در مقاومت ۱۱روزه فلسطین
اکنون باید شاهد زوال نتانیاهوی جنایتکار و دولت او باشیم و سرعت زوال این رژیم جعلی را نظاره کنیم.

پس از ۱۱روز مقاومت جانانه و یکپارچه فلسطین،رژیم صهیونیستی مجبور به اعلام آتش بس یکطرفه شد.
این پیروزی درخشان را به مردم مقاوم فلسطین و گروههای مقاومت تبریک می گوییم.

دولت جعلی صهیونیسم چند شکست بزرگ را متحمل شد:

اول-شکست اطلاعاتی -ناتوانی در شناسایی و کنترل هجوم پرحجم موشکی ازغزه

دوم-شکست رسانه ای- صهیونیستها در القاء آنچه میخواستند به جهان القا کنند درماندند و مقاومت درجنگ رسانه ای هم پیروز شد.

سوم-شکست در برابرافکار عمومی جهان- این بار جهان یکپارچه ازفلسطین حمایت کرد و جنایات دشمن غاصب رامحکوم کرد.

چهارم- شکست در اختلاف اندازی بین مردم و گروههای فلسطین- برای اولین بار تمام گروهها و مردم فلسطین هماهنگ به میدان آمدند.

پنجم- شکست در داخل و در برابر رقبای دولت جعلی و ناتوانی در اعتراضات داخلی

ششم- اکنون باید شاهد زوال نتانیاهوی جنایتکار و دولت او باشیم و سرعت زوال این رژیم جعلی را نظاره کنیم.

▫️ اینک، تمام کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی مسلمان به کمک مردم خسارت دیده فلسطین،به ویژه غزه بشتابند و از هبچگونه اقدام عملی دریغ نکنند.