دستور دادستان برای برخورد با سوزاندن برگ‌ درختان در دماوند
دستور دادستان برای برخورد با سوزاندن برگ‌ درختان در دماوند
حسب ماده ۶۸۸ قانون مجازات‌های اسلامی، سوزاندن برگ درختان تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود.

🔹رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند طی نامه‌ای به دادستان شهرستان دماوند گفت: سوزاندن برگ درختان (پسماندهای کشاورزی و ضایعات باغی) موجبات آلودگی هوا و خاک را فراهم می‌نماید و حسب ماده ۶۸۸ قانون مجازات‌های اسلامی، عمل فوق تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود.

🔸تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند پیرو مکاتبه رئیس شبکه بهداشت و درمان دماوند طی دستوری به فرمانده انتظامی اعلام کرد: به کلیه کلانتری‌های تابعه و نیروهای انتظامی دستور فرمایید به محض مشاهده آتش‌ زدن و سوزاندن برگ درختان و پسماندهای کشاورزی ضمن جلوگیری از آن به عنوان جرم مشهود و خاموش کردن آتش مراتب صورتجلسه و به این دادستانی ارسال گردد.