دستور ویژه آیت‌الله رئیسی برای حمایت از تولید
دستور ویژه آیت‌الله رئیسی برای حمایت از تولید
طرح «پایش» کلیه بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سراسر کشور، ظرف یک ماه آینده اجرا شود

آیت‌الله رئیسی: در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بیان کرد :

طرح «پایش» کلیه بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سراسر کشور، ظرف یک ماه آینده اجرا شود

با سه هدف شناسایی بنگاه‌های تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاه‌های نیمه فعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانجات در سراسر کشور، کارگروه مشترکی با مسولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و اداره کل امور ورشکستگی و نماینده وزارت صمت تشکیل شود

سازمان بازرسی و دادستانها، با متخلفینی که کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی را تعطیل و لخت می کنند تا از زمین آن سواستفاده کنند قاطعانه برخورد کنند