دستگاه های اجرایی برای ارسال طرح های تسهیلاتی یک هفته مهلت دارند
دستگاه های اجرایی برای ارسال طرح های تسهیلاتی یک هفته مهلت دارند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: دستگاه‌های اجرایی تخصصی با امکان سنجی دقیق ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه و ارسال طرح ها به دبیرخانه تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ اقدام کنند.

حشمت الله عسگری در جلسه بررسی طرح‌های پیشنهادی بند الف تبصره ۱۸ اظهار داشت: تولید و اشتغال توأمان باید در طرح‌های پیشنهادی از محل این تسهیلات مورد تاکید قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت استان در بخش‌های مختلف اقتصادی افزود: دستگاه‌های اجرایی تخصصی با امکان سنجی دقیق ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه و ارسال طرح‌ها به دبیرخانه تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ اقدام کنند.

معاون اقتصادی استاندار تهران با تاکید بر تسریع روند پیشنهاد و بررسی طرح‌ها در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل عنوان کرد: سهل انگاری و کم کاری از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست و با توجه به پتانسیل استان، باید بتوانیم علاوه بر استفاده از تسهیلات اختصاص یافته به استان از محل باقیمانده کشوری این تسهیلات نیز استفاده نمائیم.

عسگری سپس گفت: بر اساس فرمت نهایی شده توسط دبیرخانه که در اختیار دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده است در این قالب نسبت به معرفی طرح‌ها اقدام لازم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه ۵ طرح در حوزه بخش کشاورزی (گلخانه، سبزی و صیفی) مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.