دماوند و برج میلاد در یک قاب
دماوند و برج میلاد در یک قاب
این هم دماوند زیبا از نمایی متفاوت!