دومین نشست ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان دماوند
دومین نشست ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان دماوند
دومین نشست ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان دماوند با حضور تمامی اعضاء در دادگستری این شهرستان برگزار شد.


در این نشست رصد فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی، توجه ویژه به مقررات موجود و مورد نیاز فعالیت‌های انتخاباتی در حوزه فضای مجازی، تولید محتوای پیشگیرانه و ارتقاء بخش آگاهی‌های عمومی مرتبط با انتخابات و پیش‌بینی و اقدامات مورد نیاز در خصوص مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، تذکرات لازم در خصوص تخلفات انتخاباتی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تصمیمات لازم نیز گرفته شد.