دو شهروند آسمانی اهالی آبسرد
دو شهروند آسمانی اهالی آبسرد
حالا دیگر مردم منطقه آبسرد غیر ازشهیدانی که برخاسته ازآن دیارند و در جوارشان هستند دو شهروند آسمانی را در بوستان غدیر را در میان خود دارند.اینک این دو عزیز غریب دو امامزاده عشقند که ازبلندای بوستان غدیر نورافشانی می کنند.

فاطمیه که می شود دلها خود بخود هوایی شهدای گمنام می شود.آخرشهیدان گمنام را با مادر هستی ،عهدی دیرین است و پیمانی خونین که پیکرهای تکیده و استخوانهای درهم شکسته اشان گواه آن است.

سال گذشته منطقه گیلاوند و پارک بعثت درجوار مسجد صاحب الزمان علیه السلام،شهیدان گمنام را باتشییعی باشکوه دربرگرفت و فاطمیه ۱۴۰۰ دو سفیر غربت و مظلومیت مهمان دیارمان شدند.ازصبحی که سپاه دماوند را – همیشه حال وهوای دوستان شهیدمان را دارد- با قدومشان منور کردند تا مساجد و هیئتها و حسینیه ها و مدارس و ادارات و حوزه علمیه….چه نواها که سازشد و اشکها که روان شد و چه دلها که با شهدا گره خورد ! این ماموریت شهیدان گمنام است تا هرازچندگاهی به بهانه ای به میان ما بیایند و ازدلها و جانها وشهرها غبارزدایی کنند و گرد وخاک دنیاطلبی را ازسرو رویمان بشویند!

شهرآبسرد در روزشهادت حضرت زهرا سلام علیه،میزبان مردم مومن منطقه آبسرد شد وباتشییع کم‌ نظیر مردمی در پانزدهمین از زمستان‌حال و هوای بهاری گرفت.
حالا دیگر مردم منطقه آبسرد غیر ازشهیدانی که برخاسته ازآن دیارند و در جوارشان هستند دو شهروند آسمانی را در بوستان غدیر را در میان خود دارند.اینک این دو عزیز غریب دو امامزاده عشقند که ازبلندای بوستان غدیر نورافشانی می کنند.

از همت بلند امام جمعه محترم آبسرد و مسئولان این شهر و سپاه ناحیه دماوند و بسیج ناحیه آبسرد و عزیزان بسیجی و انتظامی بخاطر این حرکت فرهنگی ارزشمند تشکر می کنیم.

امید آنکه که آثار این حضور نورانی در محیط کار و عبادت و زندگی و درس و بحث مان را قدر بدانیم و حضورشان را برای همیشه زندگی مان پاس بداریم.