دیدار فرماندار شهرستان دماوند با رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور
دیدار فرماندار شهرستان دماوند با رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور
اجرای طرح الگوی ایرانی - اسلامی «پیشرفت» در شهرستان دماوند برای اولین بار در کشور

رضاطاهرخانی فرماندار این شهرستان به همراه رئیس آموزش و پرورش دماوند با #علیرضاعبدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور دیدار و گفتگو کرد.

هدف از این دیدار بررسی نحوه اجرای طرح الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در شهرستان دماوند به صورت پایلوت برای اولین بار در کشور، بوده است.

فرماندار شهرستان دماوند در این دیدار گفت: الگوی اسلامی ایرانی «پیشرفت»، سند ریل‌گذاری اهداف کشور در ۵۰ سال آینده است و اگر برنامه ریزی های پیش‌بینی شده در این الگو به صورت دقیق انجام شود قطعا شاهد پیشرفت در تمامی حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و دینی خواهیم بود.

گفتنی است در این دیدار اجرای طرحهای نهضت سواد آموزی برای آموزش افراد بی سواد و کم سواد در شهرستان دماوند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.