دیدار و تجلیل از  استاد برجسته پزشکی کشور دکتر علی نقی الویری توسط مدیریت شهری دماوند
دیدار و تجلیل از  استاد برجسته پزشکی کشور دکتر علی نقی الویری توسط مدیریت شهری دماوند
دکتر علی نقی الویری از پزشکان بنام فوق تخصص گوش و حلق بینی است

دکتر علی شیوا و اعضای شورای اسلامی شهر دماوند در منزل دکتر علی نقی الویری از پزشکان برجسته کشور حضور یافته و ضمن دیدار با ایشان با اهدا گل و لوح یادبود از زحمات این دانشمند دماوندی تقدیر کردند.

دکتر علی نقی الویری از پزشکان بنام فوق تخصص گوش و حلق بینی است که هفتاد سال از عمر گران بهای خود را به خدمت رسانی در این حوزه گذراند و از اهالی دماوند است.