ذخیره سازی ۲۰ میلیارد مترمکعب آب در سدها
ذخیره سازی ۲۰ میلیارد مترمکعب آب در سدها
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آبی کشور از ذخیره سازی ۲۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای کشور خبر داد.

فیروز قاسم زاده اظهار کرد: سامانه اطلاعاتی سدهای کشور نشان می‌دهد تا تاریخ ۲ بهمن سال آبی جاری (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در حدود ۲۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی گفت: میزان ذخایر سدها نشان از کاهشی در حدود ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته است.

مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آبی کشور ادامه داد: میزان کل ورودی به سدهای کشور در سال آبی جاری تا تاریخ ۲ بهمن حدود ۶.۸ میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل ۱۸ درصد نسبت به سال آبی گذشته در مدت مشابه را نشان می‌دهد.

وی گفت: میزان کل حجم خروجی از سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا تاریخ ۲ بهمن نیز معادل ۷ میلیارد متر مکعب است که کاهشی معادل ۳۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته نشان می‌دهد.

قاسم زاده ادامه داد: در شرایط فعلی از کل حجم مخزن سدهای کشور که در حدود ۵/۵۰ میلیارد متر مکعب است، حدود ۴۱ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور، آب ذخیره شده وجود دارد.

وی گفت: میزان پرشدگی سدهای مهمی، چون زاینده رود، شمیل و نیان و سفید رود در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳، ۱۰۰ و ۲۵ درصد است و در استان‌های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود ۴۶ و ۱۷ درصد است.