راهبردهای ایران در «مذاکرات وین»
راهبردهای ایران در «مذاکرات وین»
اروپا و آمریکا باید بدانند حنای "تعیین ضرب‌الاجل" و نمایش"متهم‌سازی و مقصرسازی ایران" و "تهدید به‌گزینه‌های دیگر" در این مقطع دیگر رنگی ندارد. آمریکا اگر اصرار بر مذاکرات فرسایشی دارد و نمی‌خواهد مذاکرات به‌نتیجه برسد باید مسئولیت شکست مذاکرات را بپذیرد.

⚪️ اروپایی‌ها با صحنه‌گردانی آمریکا اکنون و پس از سفر موفق سیاسی و اقتصادی آیت‌الله رئیسی به‌مسکو ونیز تعاملات جدی ایران با چین، فهمیده‌اند که ابزار و اهرم تحریم بیش از گذشته کم‌اثر خواهد شد، بنابراین درصدد اجرای اقدامات زیر هستند:

⚪️ اتهام‌زنی بر علیه ایران با کلید واژه “وقت‌کشی” و برجسته‌سازی “فرصت محدود” و انگاره‌سازی تحمیلی از واژه ی “توافق موقت” برای تحت فشار قرار دادن تیم مذاکره‌کننده و دستگاه سیاست خارجی؛

⚪️ برجسته‌سازی کلید واژه “تعهد دادن طرفین”! این درحالی است که ایران به‌تمام تعهدات خود عمل کرده است و اینک اروپا و آمریکا هستند که باید به‌تعهدات خود عمل کنند.

⚪️ راهبرد قطعی ایران این است: مذاکره برای رفع تحریم‌ها برای توافق پایدار (نه موقت)، تضمین محور(نه تعهدمحور) قطعی و قابل اعتماد (با پذیرش راستی‌آزمایی توسط ایران)

⚪️ بنابراین اروپا و آمریکا باید بدانند حنای “تعیین ضرب‌الاجل” و نمایش”متهم‌سازی و مقصرسازی ایران” و “تهدید به‌گزینه‌های دیگر” در این مقطع دیگر رنگی ندارد. آمریکا اگر اصرار بر مذاکرات فرسایشی دارد و نمی‌خواهد مذاکرات به‌نتیجه برسد باید مسئولیت شکست مذاکرات را بپذیرد.