راه اندازی سامانه ثبت واکسن از امروز
راه اندازی سامانه ثبت واکسن از امروز
سامانه ثبت رسمی واکسیناسیون کرونا در ایران به نشانی salamat.gov.ir از امروز شنبه ۱۸ ارديبهشت راه اندازی می شود.

🔹 سامانه ثبت رسمی واکسیناسیون کرونا در ایران به نشانی salamat.gov.ir از امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت راه اندازی می شود.

🔹 با راه اندازی این سامانه، افراد با وارد کردن کد ملی و شماره همراه از طریق پیامک زمان مراجعه برای تزریق واکسن به آنها اعلام می شود.

🔹 در تهران ۲۲ محل جدید ، برای واکسیناسیون کرونا اضافه شده است.