راه اندازی کارناوال انتخاباتی مطلقا ممنوع
راه اندازی کارناوال انتخاباتی مطلقا ممنوع
برگزاری برنامه های انتخاباتی در مساجد، سالن اجتماعات و پذیرایی و ورزشگاه های سرپوشیده ممنوع است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
🔹اصل ستاد ملی کرونا بر این است که تبلیغات نامزدها حداکثری و تجمعات حداقلی باشد.

🔹هر گونه تجمع در فضای بسته برای نامزدها ممنوع است.

🔹برگزاری برنامه های انتخاباتی در مساجد، سالن اجتماعات و پذیرایی و ورزشگاه های سرپوشیده ممنوع است.

🔹در فضای باز با رعایت پروتکل ها نامزدها می توانند سخنرانی کنند.

🔹نامزدها می توانند در استادیوم های ورزشی روباز با ۳۰ درصد ظرفیت می توانند مراسم برگزار کنند.

🔹برگزاری هرگونه مراسم استقبال و راه اندازی کارناوال مطلقا ممنوع است.

🔹زمان رای گیری و تعداد صندوق آرا افزایش پیدا کرده است.