رفع تصرف ۱۴.۵ هکتار از اراضی دماوند از دست زمین‌خواران
رفع تصرف ۱۴.۵ هکتار از اراضی دماوند از دست زمین‌خواران
۱۴.۵ هکتار از اراضی دماوند از دست زمین‌خواران رفع تصرف شد.

جویباری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند اظهار کرد:
با هدف حفظ انفال و عرصه‌های ملی به مساحت ۱۴.۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان دماوند واقع پلاک‌های اصلی موسوم به سرخ‌چشمه، چنار شرق، جابان، آیینه‌ورزان، چناران، آرو، کالدشت و وزن‌دره رفع تصرف شد.
این اراضی در راستای تبصره ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با دستور دادستان شهرستان دماوند توسط عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دماوند و همکاری کلانتری‌های تابعه از ید متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد.
در این اراضی منابع طبیعی سودجویان متصرف اقدام به احداث چهار دیواری، تسطیح و ساخت بنا، درختکاری، فنس‌کشی و دیوارکشی کرده بودند.