رفع تصرف ۳۰۰ متر مربع از بستر و حریم مسیل عالیه دره در دماوند
رفع تصرف ۳۰۰ متر مربع از بستر و حریم مسیل عالیه دره در دماوند
مدیر امور منابع آب دماوند: این اقدام موجب ایجاد بستر مناسبی جهت عبور جریان آب در ‏زمان وقوع سیلاب گردیده و از بروز خطرات احتمالی کاسته می شود.‏

مدیر امور منابع آب دماوند از رفع تصرف حدود ۳۰۰ مترمربع از اراضی بستر و حریم مسیل عالیه دره در محدوده عملکرد این امور خبر داد.

مصطفی عباسی اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی آب های سطحی و واحد حقوقی این امور، چند مورد فنس کشی غیر مجاز در بستر مسیل عالیه دره در محدوده روح افزا تخریب شد.

وی با بیان اینکه این اقدام موجب ایجاد بستر مناسبی جهت عبور جریان آب در ‏زمان وقوع سیلاب گردیده و از بروز خطرات احتمالی کاسته می شود،‏ افزود: طی این عملیات، ۳۰۰ متر مربع از بستر مسیل مذکور رفع تصرف گردید.

عباسی با اشاره به نقش رودخانه ها به عنوان یکی از منابع مهم تامین آب شرب، گفت : رصد و پایش تمامی رودخانه های واقع در محدوده عملیات این ‏امور در راستای عبور ایمن سیلاب های احتمالی توسط ماموران مربوطه صورت می پذیرد و این موضوع تا رفع بحران از منطقه ادامه خواهد داشت و از طرف اکیپ گشت و بازرسی امور منابع آب دماوند پیگیری خواهد شد.‏