رفع تصرف ۵۰۰ مترمربع اراضی منابع طبیعی شهرستان دماوند در پلاک تار از دست زمین‌خواران
رفع تصرف ۵۰۰ مترمربع اراضی منابع طبیعی شهرستان دماوند در پلاک تار از دست زمین‌خواران
در این اراضی منابع طبیعی، سودجویان متصرف اقدام به دیوارکشی کرده بودند

حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند:
🔹با هدف حفظ انفال و عرصه‌های ملی به مساحت ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی واقع پلاک‌‌ اصلی موسوم به تار رفع تصرف شدند.
🔹این میزان اراضی در راستای تبصره ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جهت رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق توسط عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دماوند از ید متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد.
🔹در این اراضی منابع طبیعی، سودجویان متصرف اقدام به دیوارکشی کرده بودند.
🔹با توجه به اینکه اراضی ملی و دولتی جزو انفال و متعلق به بیت المال مردم است، اداره منابع طبیعی با برگزاری گشت‌های مستمر نظارت کامل بر حفظ و حراست اراضی ملی را به عمل آورده است و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.
🔹از شهروندان خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه تصرف اراضی ملی مراتب را از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت اطلاع دهند.