رفع تصرف ۵ هکتار از ارضی پلاک گلاهک از دست زمین‌خواران در شهرستان دماوند
رفع تصرف ۵ هکتار از ارضی پلاک گلاهک از دست زمین‌خواران در شهرستان دماوند
رفع تصرف در تمام جبهه ها شامل تخریب دیوار کشی و فنس کشی، تخریب بنا و استخر و برداشتن منبع آب به همراه خلع ید بوده است

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از رفع تصرف ۳ هزار میلیارد ریالی در شهرستان دماوند طی روز جاری و همزمان با هفته دولت خبر داد.
خلیل محبت خواه اظهار داشت: طی روز جاری با حکم قضایی دادستانی رودهن و تعامل صورت گرفته با فرماندهی انتظامی بخش رودهن، یگان حفاظت اراضی شرق استان، اداره راه و شهرسازی دماوند و اداره حقوقی موفق به رفع تصرف ۵ هکتار از اراضی پلاک ۱۱ اصلی موسوم به گلاهک شدند.

وی گفت: رفع تصرف امروز در تمام جبهه ها شامل تخریب دیوار کشی و فنس کشی، تخریب بنا و استخر و برداشتن منبع آب به همراه خلع ید بوده است.

گفتنی است ارزش ریالی رفع تصرف امروز در شهرستان دماوند بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال است.