رواج پدیده جدید گورستان خواری در دماوند
رواج پدیده جدید گورستان خواری در دماوند
دادستان به دهیاری‌ها نسبت به تصرفات غیرقانونی گورستان‌های عمومی اخطار داد

تقی‌زاده دادستان شهرستان دماوند اظهار کرد:
سرایت چشم و هم چشمی‌های پوچ و تجملات بی پایان به قبرهای چند ده میلیونی و تصرف گورستان عمومی به‌عنوان ملک شخصی نتیجه طمع بی‌پایان و توجه بیش از حد به دنیای دنی و غفلت از خداست.
یقینا سنگ قبر ۳۰۰ میلیون تومانی بهشت کسی را تضمین نمی‌کند، بلکه بر عذاب قبر او می‌افزاید.


به دهیاری‌ها اخطار می‌دهم سریعا نسبت به برچیدن این تصرفات غیرقانونی گورستان‌های عمومی و مظاهر تفاخر و اشرافییت اقدام کنند.