بسيار روشن است كه روز شمار انقلاب دردماوند در اين تعداد اسناد نمي گنجد، زيرا كساني كه آن روزهاي بسيار حساس و حماسي را در ذهن و خاطره خود مرور مي كنند به روشني در مي يابند كه گسترش مبارزات بسيار وسيعتر بوده است.

بسیار روشن است که روز شمار انقلاب دردماوند در این تعداد اسناد نمی گنجد، زیرا کسانی که آن روزهای بسیار حساس و حماسی را در ذهن و خاطره خود مرور می کنند به روشنی در می یابند که گسترش مبارزات بسیار وسیعتر بوده است. متاسفانه اسناد منتشر شده در همین حد نشان می دهد. شایسته است دوستان و عزیزانی که به طور مستند خاطراتی از آن روزهای حماسی دارند، در اختیار ره آورد قرار دهند تا در تکمیل و جمع آوری روز شمار انقلاب دردماوند مورد بهره برداری قرار گیرد.

مرحله جدید انقلاب اسلامی از شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی (ره) شروع می شود که در ۱۳ آبان ۵۶ بوده است و از همان آغاز،مردم شهرستان دماوند همگام با ملت ایران فعالیت های انقلابی خود را شروع کردند. درمورد قیام مردم قم سندی بدست نیامده است که قطعا در شهر دماوند مجلس ختمی برپا شده بود و باید پیگیری کردو مستند نمود، ولی از آن به بعد اسناد حضور شکوهمند مردم شهرستان دماوند واضح و آشکار است.از جمله موارد این اسناد تعطیلی مدارس بدست معلمان و دانش آموزان است که بسیار پررنگ است.

 • ۵۶/۸/۱۳

موضوع : مجلس ختم مصطفی خمینی (ره)

در تاریخ ۵۶/۸/۱۳ از طرف اهالی دماوند مجلس ختمی در مسجدجامع دماوند جهت سید مصطفی خمینی (ره) فرزند روح الله برگزار گردید و در آن شیخ ذبیح الله رفیعی سخنران مذهبی شد و در ساعت ۱۶ بدون تظاهرات تحریک آمیز پایان یافت.

۵۶/۸/۱۶

موضوع: مجلس ختم مصطفی خمینی (ره) فرزند روح الله

به مناسبت درگذشت نامبرده بالا قرار است از ساعت ۹ الی ۱۱ روز ۵۶/۸/۲۰ مجلس ختمی در حسینیه اوره دماوند از طرف اهالی مزبور تشکیل گردد.

در این زمینه اعلامیه ای بشرح زیر به چاپخانه دماوند جهت چاپ تسلیم گردیده است: « در گذشت نابهنگام آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند آیت الله العظمی سید روح الله خمینی در نجف اشرف از بزرگترین ضایعه جهانی تشیع بوده است. ما این مصیبت بزرگ را به جامعه تشیع بالاخص به روحانیت ایران تسلیت می گوییم و از عموم طبقات استدعا داریم در مجلس ختمی که به همین مناسبت در حسینیه اوره تشکیل می گردد شرکت فرمایند.»

 • ۵۶/۱۱/۲۹

۱- صبح روز ۵۶/۱۱/۲۹ که مغازه های تعدادی از کسبه شهرهای دماوند، شاهرود و ورامین به مناسبت چهلمین روز کشته شدن چند تن از اخلالگران ( قیام مردم قم) تعطیل شده بود بعد ازظهر باز و در شهرهای دماوند و دامغان مجالس تذکری برگزار گردیده است.

۲- روز ۵۶/۱۱/۲۹ اعلامیه هایی در رودهن و آبعلی توزیع گردیده و از مردم دعوت شده بود در مراسم چهلمین روز کشته شدگان ( قیام مردم قم) به قم عزیمت نمایند. کسبه رودهن و آبعلی مغازه های خود را در روز مذکور  تعطیل و تعدادی ازآنها به قم عزیمت کرده اند.

۳- متعاقب انتشار اعلامیه های آیات ( عظام) در مورد تعطیلی روز ۵۶/۱۱/۲۹ (چهلم مردم قم) در شهرهای مختلف استان سمنان اکثر مغازه های کسبه در شهرهای دماوند، دامغان، شاهرود و ورامین به حال تعطیل درآمده و متعصبین مذهبی و روحانیون در صدد برآمده اند که در شهرهای مذکور مجالس ترحیم تشکیل دهند. تا ساعت ۱۳ روز ۵۶/۱۱/۲۹ در این نقاط مجلس تشکیل نگردیده و گفته شده که بعد از ظهر مجالس مذکور برگزار خواهد شد.

 • ۵۷/۲/۱۹

از ساعت ۴ الی ۷/۳۰ روز ۱۹ اردیبهشت ۵۷ مجلس یادبود چهلم شهدای یزد، جهرم و اهواز در مسجدجامع دماوند برگزار و عده ای حدود ۳۰۰ نفر در این مجلس شرکت کرده اند.طلبه ای بنام شیخ مرتضی صبری که از قم به دماوند وارد شده در مجلس مذکور سخنرانی و مطالب تحریک آمیز بیان داشته که پس از خاتمه مجلس به همین علت بوسیله ماموران انتظامی دستگیر و تحت تحقیق قرار گرفته است. ضمنا مجلس یاد بود، بدون انجام تظاهرات پایان یافته است.

 • خرداد ۵۷

کلیه مغازه ها تعطیل است.

 • ۵۷/۳/۱۵

۹۰ درصد مغازه های بازارو خیابانهای دماوند در روز ۵۷/۳/۱۵ بسته بوده است.

 • ۵۷/۳/۲۷

در صبح این روز باستثنای شهرهای ورامین و دماوند و بخش پیشوا که اکثر مغازه ها تعطیل بودند، در سایر شهرهای استان سمنان وضعیت عادی جریان داشته و در بعدازظهر روز مذکور تعدادی از کسبه شهرهای دماوند و ورامین که در صبح مغازه ها را تعطیل کرده بودند ، دکاکین خود را باز و بکار مشغول شدند.

 • ۵۷/۶/۱۶

از صبح روز ۵۷/۶/۱۶ در حدود ۸۰ درصد مغازه ها در شهرهای شاهرود، ورامین و دماوند دراستان سمنان تعطیل و مغازه های سایر شهرهای استان مذکور باز بوده است.

 • ۵۷/۶/۱۶

اعتصاب مدارس و تظاهرات دانش آموزان

 • ۵۷/۶/۱۹

طبق اسناد ساواک شهرهای دماوند ، خوی، شاه آباد و … مجالس ختم و تظاهرات و اعتصاب بوده است ولی روزنامه ها از آن یاد نکردند.

 • ۵۷/۶/۲۰

غیر ازمغازه های شهرهای دماوند و ورامین که تعطیل بود، در سایر شهرهای استان سمنان اغلب مغازه ها باز بوده است.

 • ۵۷/۷/۹

اعتصاب مغازه های دماوند

 • ۵۷/۷/۱۵

در این تاریخ فرهنگیان دماوند اعتصاب کرده و عده ای از آنان به مدارس آمده ولی به کلاسهای درس نرفتند ویک عده ازدانش آموزان بیرون آمده و حدود ساعت ۱۰ در خیابان به راه افتادندو زنده باد خمینی و پیروز باد خمینی می گفتند و به محض مشاهده شدن مامورین انتظامی متفرق و فرار نمودند.

 • ۵۷/۷/۱۹

کلیه دبیرستان ها بصورت تعطیل در آمده است. ضمنا به استحضار می رساند که کلیه اجتماع کنندگان در خیابان ها متفرق گردیده اند.

 • ۵۷/۷/۲۰

تعدادی در حدود ۷۰۰ نفر از معلمین آموزش و پرورش شهرستان دماوند در دبیرستان کورش کبیر آن شهر اجتماع و با اقدامات انجام شده متفرق گردیدند.

 • ۵۷/۷/۲۵

سند اصلی: دانش آموزان دبیرستان کورش کبیر دماوند در راه دبیرستان از طریق محله چالکا با شعارهای یا حسین، خمینی آزاده است – شاه حرامزاده است و صلوات و نظایر آن به طرف مرکز شهر رفته و پس از یک ساعت متفرق شدند. درداخل محصلین هادی کاظمی ( چهارم نظام جدید) مرتب با دبیران تندرو تماس می گیرد.خبر از نظر تظاهرات دانش آموزان تایید گردیده و بی شک دبیران تندرو و بی وطن هستند که دانش آموزان را وادار به تظاهرات می نمایند.

 • ۵۷/۷/۲۷

در مدارس دماوند وضع عادی است.

 • ۵۷/۸/۷

وضع مدارس شاهرود، ورامین، دامغان تاکنون عادی و بصورت نیمه تعطیل می باشد.

 • ۵۷/۸/۷

تظاهرات در سرتاسر تهران، خمین، نهاوند، رامسر، اردکان فارس، میاندوآب، دماوند، کرمان، تربت حیدریه.

 • ۵۷/۸/۸

دبیرستان دامغان، ورامین، دماوند عادی و نیمی از کلاسها دائر می باشد.

 • ۵۷/۸/۹

دبیرستان های ورامین، دماوند، شاهرود نیز بصورت نیمه تعطیل می باشد.

 • ۵۷/۸/۱۰

دبیرستان های دامغان، دماوند دائر و وضع عادی می باشد.

 • ۵۷/۸/۱۳

مدارس دامغان و دماوند عادی است و کلاسها دائر می باشد.

 • ۵۷/۸/۱۳

تظاهرات و درگیری در شهرهای تهران، ری، آمل، اهواز، سمنان، دماوند، مشهدو …

 • ۵۷/۸/۱۳

چندین بار است که حدود دو هزار نفر از اهالی دماوند دست به تظاهرات زده و در روز ۱۳ آبان نیز طی تظاهراتی  رکیک و ناسزا نسبت به شخص اول مملکت می زدند که بعضی ازآنان از قبیل جعفر محمدجعفری و محمد ابراهیم نمازی و چند نفر دیگر را احضار و تذکر لازم در زمینه اعمال زشت آنان دادند. نمازی و محمدجعفری اظهارداشتند رفتاری که دولت با زندانیان از قبیل کشیدن ناخن و سوزاندن آنان نموده قابل انتقاد می باشد.(سند)

 • ۵۷/۸/۱۴

از وضع مدارس دماوند به علت اعتصاب کارکنان مخابرات و قطع تماس تلفنها اطلاعی در دست نیست.

 • ۵۷/۸/۱۵

کلیه ی مدارس سمنان، شاهرود، دماوند تعطیل است.

 • ۵۷/۸/۱۶

کلیه ی مدارس سمنان، شاهرود، دماوند و گرمسار تعطیل می باشد.

 • ۵۷/۸/۱۷

تظاهرات در شهرهای قم، میناب، بندرعباس، زنجان، دماوند، شیراز و مشهد

 • ۵۷/۸/۱۷

در بعدازظهر مورخ ۱۷ آبان ماه به بهانه مراسم شب هفت یکی از جوانان که در امریکا بود ( شهادت شهید داود منفرد) اجتماع وسیعی در مسجد جامع دماوند تشکیل و پس از سخنرانی شخصی بنام اکرمی جمعیت از زن و مرد و بچه با داشتن عکسهایی مربوط به خمینی (ره) و حکومت اسلامی از مسجد بیرون آمدند و با احساسات تمام و مهیج شعارهای زننده و ضد ملی و ضد دولتی را با مشتهای گره کرده می خواندند و من جمله یکی از شعارها  این بود که «مردم مسلمان مسلح شوید».

نظریه: اکرمی که این روزها تنها سخنران باصطلاح مذهبی دماوند است و رییس شهربانی از فعالیت اکرمی اظهار ناراحتی کرده و می گفت مردم را مرتب تحریک به تظاهرات و اعتصاب می نماید.

 • ۵۷/۸/۱۹

تظاهرات در شهرهای قم، آمل، گرگان، چالوس، مشهد، نی ریز، دماوند، زرند، نجف آباد

 • ۵۷/۸/۱۹

موضوع: تظاهرات

در دماوند تظاهراتی شد که منجر به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشک آور  از طرف پلیس گردید که تظاهرکنندگان از هم پاشیده شد.

نظریه شنبه: مردم دماوند از سرگرد مجیدزاده راضی هستند ولی از ستوان شمس شدیدا ناراضی هستند.

نظریه یکشنبه: خبر و نظریه شنبه مورد تایید است.ضمنا رییس شهربانی ضمن رفتار ملایمت آمیز با مردم روز تظاهرات حتی  گفته است بجای آن خمینی که شما دوست دارید شعارهای تند و زننده ندهید. همانطوری که شما خمینی را دوست دارید سرباز هم شاه خود را دوست دارد.اگر  توهین بکنید ممکن است سرباز تیراندازی نماید.

ضمنا وقتی که مردم ضمن تظاهرات با شاهنشاه آریا مهر توهین می نمایند ستوان شمس و  افسری که مسوول نیروی کمکی می باشد به مردم اخطار می کنند که مسلما خوش آیند مردم نمی باشد.

 • ۵۷/۸/۲۱

مدارس ورامین و دماوند اکثرا بصورت نیمه تعطیل می باشد.

 • ۵۷/۸/۲۳

بجز مدارس ابتدایی سایر مدارس دماوند نیز تعطیل می باشد.

 • ۵۷/۸/۲۳

بجز دبستان ها، کلیه مدارس دامغان، شاهرود، دامغان و گرمسار تعطیل است.

 • ۵۷/۸/۲۴

تعطیلی کلیه ی مدارس سمنان، شاهرود، دامغان، ورامین ودماوند

 • ۵۷/۸/۲۵

کلیه دبیرستان های سمنان، ورامین، دامغان، شاهرود و دماوند تعطیل می باشد.

 • ۵۷/۸/۲۷

اعتصاب کلیه مدارس سمنان، شاهرود، ورامین، گرمسار، دامغان و دماوند

 • ۵۷/۸/۲۷

وضعیت مدارس استان سمنان چنین گزارش شد: کلیه مدارس سمنان، ورامین و دماوند تعطیل می باشد.

 • ۵۷/۹/۱۱

حدود ۳۰/۰۰۰  نفر در شهرستان دماوند به حمل پرچم های داس وچکش ( در اعتراض مردم به آوردن چوبهایی با علائم داس و چکش توسط چند تن از طرفداران کمونیستی را نشان می دهد که آنها را خارج کردند) در جلوی شهربانی تظاهرات نموده و واعظی خطاب به سربازان اعلام داشت که از تیراندازی به مسلمین خودداری نمایندو به برنامه های خود را ظرف امشب و فردا شب پیاده خواهیم کرد.

 • ۵۷/۹/۱۹

ساعت ۹/۳۰ روز جاری عده ای حدود ۳۰ هزار نفر از طبقات مختلف و تهرانی هایی که به دماوند آمده بودند از اول میدان فرامه شروع به راهپیمایی نموده و بادادن شعارهای ” رهبر ما خمینی است، نهضت ما حسینی است” به جلوی شهربانی رفتندو  در آنجا روی زمین نشسته و پس از عبور از خیابان رضا پهلوی  در جلوی شهرداری و فرمانداری نشستند. پس از سخنرانی شیخ عبدوس، قطعنامه ای مبنی بر اینکه خواهان حکومت اسلامی می باشند صادر و  در ساعت ۱۲/۳۰ متفرق شده اند.ضمنا نامبردگان پلاکاردهایی با علامت داس و چکش و عکس رضایی معدوم و خواهرش همراه داشته که مورد مخالفت عده ای از مذهبیون قرا رگرفتند  و در جلوی شهرداری پلاکارد داس و چکش را از معرض دید خارج نمودند.

 • ۵۷/۹/۲۱

از ساعت ۹ روز ۲۱ آذر ماه دستجاتی از تکایای دماوند وارد خیابان شده  و ضمن حمل شعارهای ضد میهنی، ساعت ۱۱/۳۰ جلوی شهرداری و فرمانداری اجتماع و  50/000 نفر بوده و اتفاق سویی روی نداده است.

 • ۵۷/۱۱/۲

تظاهرات در شهرهای جهرم، تهران، مهاباد، شهرکرد، رودهن، دماوند، آبعلی، بومهن، بانه و …

 • ۵۷/۱۱/۸۷

شهادت شهید ناصر صدیفی در جلوی دانشگاه

 • ۵۷/۱۱/۹

در روز هشتم بهمن در مقابل میدان ۲۴ اسفند ( انقلاب اسلامی کنونی) و همچنین در نزدیکی خیابان دانشگاه از طرف مامورین ستاد و ژاندارمری که در آن جا بود به طرف مردمی که در این منطقه تجمع کرده بودند تیراندازی شد که در نتیجه آن بیش از چهارصد نفر زخمی و سی و هفت نفر به شهادت رسیدند.در روز پس از این حادثه از طرف اهالی دماوندجهت سخنرانی در مراسم ختم یکی از شهدای این واقعه ( شهید صدیفی) از بنده دعوت کردند که من نیز رفتم و پس از روضه خوانی و سخنرانی بلافاصله به تهران برگشتم.( خاطرات آیت الله دری نجف آبادی)