روز قدس و حرکت از انتفاضه سنگ تا انتفاضه موشک
روز قدس و حرکت از انتفاضه سنگ تا انتفاضه موشک
روز قدس ۱۴۰۰ اما؛ رنگ و بوی دیگری دارد.نتانیاهو به در یوزگی ائتلاف افتاده و رژیم خبیث و غاصب چهارسال است در مرز شکننده بی دولتی گرفتار شده است و در آستانه جنگ داخلی قرار دارد.بعید نیست برای رهایی ازاین مخمصه غلطی از او سر بزند.این البته مساوی است با محو رژیم صهیونیستی خیلی زودتر از ۲۵سال!!!

یکم. در مرداد ماه سال ۱۳۵۸ که امام خمینی آخرین جمعه ماه رمضان را روز جهانی قدس اعلام کرد ،کمتر کسی باور می کرد این روز تبدیل به نماد مقابله جهانی حق و باطل بشود.امام خمینی اما؛ بانگاه الهی خود آینده را روشن می دید.او با این اعلام راهبردی،مسئله فلسطینی را از یک مبارزه فلسطینی – عربی به یک مقابله اسلامی- انسانی تبدیل کرد.روز جهانی قدس یعنی مسئله فلسطین، مسئله اسلام و انسان است.شعار نه غزه نه لبنان ، یک شعار ضد ایرانی،ضداسلامی و ضدانسانی است.

دوم- برخی تلاش کردند- در ایران و جهان- تا موضوع قدس را به یک موضوع داخلی فلسطینی تقلیل دهند دهند.غافل ازاین که قدس تجلی آرمانهای اسلامی ازدیروز تا فردا است.بیت المقدس قبله اول مسلمانان و محل معراج الرسول است.فلسطین و حوالی آن سرزمینهایی است که قرآن آن را مبارک نامیده است.مهمتر از همه این که بیت المقدس وعده گاه جهانی روز ظهور منجی موعود است.فردای نه چندان دور بشریت شاهد بزرگترین نماز جمعه جهان به امامت امام جمعه هستی،فرزند ی ازنسل حسین و فاطمه و رسول الله علیهم صلوات الله است.

سوم.بر همین مبناست که فلسطین شعار همیشگی انقلاب اسلامی است. تمام تلاش چهل و دوساله استکبار برعلیه انقلاب اسلامی در یک جمله خلاصه می شود؛ 《 ایران از مسئله فلسطین کوتاه بیاید》 درجای خود باید بحث کرد که کوتاه آمدن در موضوع فلسطین نه تنها به نابودی انقلاب که به نابودی و تجزیه ایران منتهی می شود.راز تشکیل سپاه بدون مرزقدس همین جاست.دقیقا همین جاست که از دیپلماسی انفعالی کاری برنمی آید.

چهارم- مهرماه سال ۱۳۷۹ بود که صهیونیستها دانش آموز بیگناه فلسطینی؛ محمد الدوره را در آغوش پدرش شهید کردند.انتفاضه سنگ ازهمان روزها شروع شد.آن سالها حاج قاسم تازه به سپاه قدس آمده بود.طولی نکشید که انتفاضه سنگ به انتفاضه چاقو و سپس انتفاضه سلاح و حالا به انتفاضه موشک تبدیل شده است.حاج قاسم به برکت حزب الله لبنان وسید بزرگ و رشید مقاومت،دست گروههای فلسطینی را غزه تاکرانه غربی رود اردن پر کرد.

پنجم- روز قدس ۱۴۰۰ اما؛ رنگ و بوی دیگری دارد.نتانیاهو به در یوزگی ائتلاف افتاده و رژیم خبیث و غاصب چهارسال است در مرز شکننده بی دولتی گرفتار شده است و در آستانه جنگ داخلی قرار دارد.بعید نیست برای رهایی ازاین مخمصه غلطی از او سر بزند.این البته مساوی است با محو رژیم صهیونیستی خیلی زودتر از ۲۵سال!!!

ششم- شاید خیلی باور نکنند.اما حقیقت همین است.
فقدان مشروعیت جهانی و هویت سیاسی منطقه ای
رژیم منحوس صهیونیستی و رویش و رشد مقاومت اسلامی در فلسطین و برهم زدن تمام معادلات ۲۰۰ساله صهیونیستها از اثر همان اقدام هوشمندانه ای بود که خمینی کبیر با کیاست الهی خود اعلام کرد که ؛ روز قدس روز اسلام است.