زمین لرزه های با قدرت بالای ۴ ریشتر در استان های اطراف تهران هیچ گونه خطری برای استان نخواهد داشت
زمین لرزه های با قدرت بالای ۴ ریشتر در استان های اطراف تهران هیچ گونه خطری برای استان نخواهد داشت
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران گفت: زمین لرزه های با قدرت بالای 4 ریشتر در استان های اطراف تهران هیچ گونه خطری برای استان نخواهد داشت.

نشست تخصصی کمیته اضطرار ذیل ستاد استانی مدیریت بحران با حضور منصور درجاتی مدیرکل مدیریت بحران استان، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران  و اعضای علمی کمیته پژوهش گسل های تهران با موضوع تاثیرات زمین لرزه های اخیر بر پایتخت  برگزار شد.
 
درجاتی در این جلسه اظهار داشت:  با توجه به جمع آوری گزارشات طی برگزاری فراخوان مقاله با موضوع هفته پژوهش و توانمندسازی حوزه پژوهش و فنآوری استان تهران و همچنین  عملیاتGPSو ثقل سنجی قله دماوند، اهمیت محاسبه عمر و عمق گسل در تاثیرات زمین لرزه ، مورد بررسی  قرار گرفت.
 
وی  در پایان با جمع بندی مبتنی بر تحلیل تمامی گزارشات علمی واصله و اقدامات عملی صورت پذیرفته در نشست تخصصی گفت: زمین لرزه های با قدرت بالای ۴ ریشتر در استان های اطراف تهران هیچ گونه خطری برای استان تهران نخواهد داشت و بیانگر حتمی وقوع به دنبال آنها در پایتخت نخواهد بود.