ساختن یک شهر خوب در گرو شناخت و پاسداشت فرهنگ و هنر  آن شهر است
ساختن یک شهر خوب در گرو شناخت و پاسداشت فرهنگ و هنر  آن شهر است
شهردار دماوند رویکرد مدیریت شهری را در این دوره برمبنای و محور فرهنگ و هنر عنوان کرد.

عبدالله بیگی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدی مسئول نهاد کتابخانه های عمومی  به همراه  بعضی از مسئولین انجمن های هنری و ادبی شهرستان دماوند با علی شیوا شهردار دماونددیدار کردند.

شهردار دماوند  رویکرد مدیریت شهری را در این دوره برمبنای  و محور فرهنگ و هنر عنوان کرد و افزود:  معتقدیم که ساختن یک شهر خوب در گرو شناخت و پاسداشت فرهنگ و هنر  آن شهر است و از این رو مهمترین ابزار مدیریت شهری به شمار میرود.

شهردار دماوند افزود: در نظر داریم با تعامل و  همکاری و ایجاد بستر های مناسب در کنار متولیان فرهنگ و هنر و به خصوص جامعه هنرمندان و انجمن های هنری و در راس آن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خدمات مناسبی را به شهروندان عرضه کنیم تا در مسیر  پیشرفت و توسعه همه جانبه کهن شهر دماوند  گامی اثر بخش را شاهد باشیم.