ساخت وسازهای غیرمجاز در دماوند بیداد می‌کند
ساخت وسازهای غیرمجاز در دماوند بیداد می‌کند
شورای شهر و شهرداری باید بخش نظارتی خود را تقویت کنند و وقتی شهردار انتخاب می‌شود دلیلی ندارد که در امور مربوط به شهرداری دخالت صورت گیرد.

🔹مدیرکل امور شهری و روستایی استاندار تهران با اشاره به اینکه تراکم فروشی برای تأمین درآمد شهرداری پاسخگو نیست گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در دماوند بیداد می‌کند.

🔸 علیرضا طاهری نسب  در آئین تکریم و معارفه شهردار آبسرد اظهار داشت: مدیر موفق باید درآمد پایدار، مدیریت درآمد، مدیریت هزینه و نیز مدیریت کارفرمایی و نظارت را همراه داشته باشد.

🔹طاهری نسب با بیان اینکه دیگر تراکم فروشی و ساخت و سازهای غیرمجاز و… برای تأمین درآمد شهرداری قابلیت پاسخگویی به مسائل را ندارد، گفت: شورای شهر و شهرداری باید بخش نظارتی خود را تقویت کنند و وقتی شهردار انتخاب می‌شود دلیلی ندارد که در امور مربوط به شهرداری دخالت صورت گیرد.

🔸مدیرکل امور شهری و روستایی استاندار تهران بیان داشت: درآمد پایدار باید در اولویت کاری مجموعه شهرداری آبسرد قرار گیرد، ساخت وسازهای غیرمجاز در منطقه دماوند بیداد می‌کند و گزارشات متعددی در این رابطه می‌رسد که نشان از عدم نظارت مجموعه مدیریت شهری در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز است.

🔹وی عنوان داشت: نباید مجموعه مدیریت شهری به سمت و سویی حرکت کند که درآمدهای جانبی خود را از طریق مذکور کسب کند و باید اعلام کنیم که طی سنوات گذشته در آبسرد شرایط خوبی نداشتیم که این شرایط منجر به دستگیری‌هایی شد لذا درآمد پایدار باید از اولویت‌های شهرداری آبسرد باشد”.