ساماندهی‌ مدارس متناسب با تعداد دانش‌آموزان در فضای کلاس انجام نشده است
ساماندهی‌ مدارس متناسب با تعداد دانش‌آموزان در فضای کلاس انجام نشده است
طاولی: اتفاقی که در این مانور آموزشی خود را نشان داد، این بود که ساماندهی‌ها در مدارس دولتی و غیردولتی به شکل استاندارد متناسب با تعداد دانش‌آموزان در فضای کلاس انجام نشده است.

طاولی، مدیر آموزش و پرورش دماوند گفت: یکی از آسیب‌هایی که با بازگشت آموزش حضوری شناسایی شد، عدم تدابیر لازم برای آموزش حضوری در ابتدای سال تحصیلی بود، چراکه همه تدبیر کرده بودند که آموزش تا پایان سال تحصیلی به صورت مجازی است و ذره‌ای فکر نمی‌کردند که بازگشت آموزش حضوری رخ دهد.

وی بیان کرد: اتفاقی که در این مانور آموزشی خود را نشان داد، این بود که ساماندهی‌ها در مدارس دولتی و غیردولتی به شکل استاندارد متناسب با تعداد دانش‌آموزان در فضای کلاس انجام نشده است.

مدیر آموزش و پرورش دماوند افزود: در خصوص نرخ‌ کرایه سرویس‌ها، دانش‌آموزان و خانواده‌ها طی دو ساله آموزش مجازی از سرویس ایاب و ذهاب استفاده نمی‌کردند و هزینه‌های آن مغفول مانده بود که اکنون از ۱۴ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ با نرخ کرایه‌های سنگین مواجه شده‌اند.

طاولی ادامه داد: با توجه به عدم نظارت بر نرخ کرایه‌ سرویس‌ها، می‌طلبد که مصوباتی در خصوص نرخ کرایه درون شهری و سرویس‌ها خاصه برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شود.