سامون؛ گام نخست مجمع خیریه‌های شهرستان دماوند برای سامان نیازمندان
سامون؛ گام نخست مجمع خیریه‌های شهرستان دماوند برای سامان نیازمندان
این نرم افزار در بستر سایت و اپلیکیشن قابلیت جستجوهای اشتراک یابی به جهت پرهیز از موازی کاری‌ها در ارائه خدمات را به مدیران خیریه‌ها خواهد داد.

🔹نخستین جلسه مجمع خیریه با حضور بیش از ۴۰ نماینده از مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه، گروه‌های جهادی و خیریه‌های انفرادی از نقاط مختلف شهرستان دماوند تشکیل گردید.
🔹در این نشست، مسئولین گروه‌های خیریه مختلف جهت هم‌افزایی امدادرسانی و جلوگیری از موازی کاری‌ها گام اول را به ساختاردهی و تبیین اهداف اختصاص دادند.
🔹همچنین طرح اولیه سامانه استعلام مددجویان و نیازمندان با عنوان اختصاری سامون رونمایی و تشریح گردید.
🔹این نرم افزار در بستر سایت و اپلیکیشن قابلیت جستجوهای اشتراک یابی به جهت پرهیز از موازی کاری‌ها در ارائه خدمات را به مدیران خیریه‌ها خواهد داد تا با تخصیص درست امکانات و منابع از رخ دادن آسیب های موجود در این بخش جلوگیری نماید.
🔹همچنین قابلیت تهیه گزارش‌های مختلف و مناسب جهت تصمیم‌سازی‌های مدیریتی از دیگر امکانات این نرم افزار است.