سرانه آب برای هر نفر در استان تهران ۳۴۸لیتر/سرانه استانداردجهانی۱۷٠تا۲۲٠لیتر
سرانه آب برای هر نفر در استان تهران ۳۴۸لیتر/سرانه استانداردجهانی۱۷٠تا۲۲٠لیتر
اکنون سرانه تامین آب برای استان تهران به ازای هر نفر ۳۴۸ لیتر در شبانه روز است که در کشورهای پیشرفته حدود ۱۷۰ تا ۲۲۰ لیتر در شبانه روز است از این رو با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در شهر تهران هر فرد به طور متوسط ۲۴۰ لیتر آب در شبانه‌روز مصرف می‌کند که این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش‌تر از حد استاندارد است.

“محمدرضا بختیاری” اظهار داشت: اکنون سرانه تامین آب برای استان تهران به ازای هر نفر ۳۴۸ لیتر در شبانه روز است که در کشورهای پیشرفته حدود ۱۷۰ تا ۲۲۰ لیتر در شبانه روز است از این رو با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم.

وی افزود: منابع آبی در تهران از ۲ بخش منابع سطحی شامل سطح های پنجگانه و منابع زیرزمینی بهره برداری از چاه های مجاز تامین می شود که این نسبت ۷۰ به ۳۰ درصد است.

این مقام مسئول با بیان اینکه شاهد روند افزایشی مصرف آب در تهران هستیم، گفت: براساس آخرین آمار، مصرف آب تهران در ۲۰ اردیبهشت نسبت به مدت مشابه پارسال ۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی تاکید کرد: با روند افزایشی دمای هوا، رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از کرونا، کاهش منابع آبی و ذخیره سدهای پنج گانه تهران اگر مردم رعایت نکنند امسال تابستان سختی را خواهیم داشت.

وی از مردم درخواست کرد: با راهکارهای ساده، مصرف آب را مدیریت کرده و این شرکت را در ارائه خدمات یاری کنند.

  • نویسنده : منبع ایرنا