سرعت توسعه بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) دماوند از لحاظ کیفی و کمی بیشتر شود
سرعت توسعه بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) دماوند از لحاظ کیفی و کمی بیشتر شود
پرستاران نسبت به تکریم ارباب رجوع و بیماران توجه ویژه‌ای داشته باشند.

👤حجت‌الاسلام فتاح دماوندی، امام جمعه شهرستان دماوند:
🔹بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) دماوند از جهت‌های مختلف در حال توسعه است و مردم شهرستان دماوند ابزار خوشحالی دارند.
🔸بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س)، اولین بیمارستان شهر دماوند بوده که سابقه فعالیت آن در ذهن مردم است و در سنوات گذشته با کمک دولت و خیران ساخته شد.
🔹مردم انتظار دارند، سرعت توسعه بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) دماوند از لحاظ کیفی و کمی بیشتر شود.
🔸پرستاران نسبت به تکریم ارباب رجوع و محبت کردن مردم از جمله بیمار و همراهان آنها توجه ویژه‌ای داشته باشند.
🔹خوش‌اخلاقی و برخورد مناسب پرستاران باعث می‌شود، مریضان سرعت بهبودیشان بیشتر شود.
🔸امید دادن به بیماران در کار پرستاران تاثیر گذار است و مردم این خصوصیت خوب پرستاران را بیرون از محیط بیمارستان تعریف می‌کنند.