سعید عبدوی سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند شد
سعید عبدوی سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند شد

🔹با حکم مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران سعید عبدوی به عنوان سرپرست اداره شهرستان دماوند منصوب شد. 🔸با حضور محمد مهدی اسماعیلی، قائم مقام مدیرکل و جمعی از اعضای شورای مدیران، آیین معارفه سرپرست اداره شهرستان دماوند برگزار شد.

🔹با حکم مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران سعید عبدوی به عنوان سرپرست اداره شهرستان دماوند منصوب شد.

🔸با حضور محمد مهدی اسماعیلی، قائم مقام مدیرکل و جمعی از اعضای شورای مدیران، آیین معارفه سرپرست اداره شهرستان دماوند برگزار شد.