سهم ما در تحقق شعار سال ۱۴۰۰
سهم ما در تحقق شعار سال ۱۴۰۰
رهبر انقلاب اسلامی، در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری کردند.این دوازدهمین سال است که ایشان نامهای سال ها را به عنوان رویکرد اصلی حرکت کشور,درعرصه اقتصاد نامگذاری می کنند.در باره چرایی نامگذاری سالها سخن فراوان است.

رهبر انقلاب اسلامی، در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری کردند.این دوازدهمین سال است که ایشان نامهای سال ها را به عنوان رویکرد اصلی حرکت کشور ، درعرصه اقتصاد نامگذاری می کنند.در باره چرایی نامگذاری سالها سخن فراوان است.

۱- این نامگذاری ها در قالب فرایند گفتمان سازی برای پیشبرد کشور شکل میگیرد.امروزه گفتمان سازی در سطوح مختلف آن یکی ازحلقه های مدیریت کلان جوامع به شمار می رود. نام گذاری سالها نوعی هدایت افکار عمومی در جهت اهداف مورد نظر است. اقتضائات زمانی ,ضرورتهای محیطی,اولویتهای حل مشکلات جامعه مبنای این نامگذاری ها است. رهبری با توجه به تحلیل شرایط موجود کشور از ابعاد و جهات مختلف، آگاهی نسبت به آسیب‌ها و نقاط قوت و درک فاصله بین وضعیت امروز و اهداف و آرمان‌های مشخص‌شده در گفتمان انقلاب اسلامی، سعی می‌کنند توجه دولت و جامعه را نسبت به برخی مسائل و چشم‌اندازها جلب کنند تا با کمترین انحراف و بیشترین سرعت، مسیر انقلاب اسلامی به حرکت خود ادامه دهد.«بی‌شک فاصله‌ی میان بایدها و واقعیت‌ها، همواره وجدان‌های آرمان‌خواه را عذاب داده و می‌دهد امّا این، فاصله‌ای طی شدنی است».

۲- ازسال ۱۳۸۸ رهبرانقلاب بر اساس یک تشخیص کارشناسانه و آینده نگرانه باطرح شعار اصلاح الگوی مصرف سویه ی نگاه مردم ومسوولان را به سمت معضلات اقتصادی که عموما ریشه فرهنگی هم دارند سوق دادند.همت و کار مضاعف,جهاد اقتصادی,حمایت ازکالای ایرانی,رونق تولید,جهش تولید و…همه و همه عقبه هایی فرهنگی و دیرپا در جامعه امروز ما دارند.
به عنوان مثال مهمترین مانع نرم افزاری و فرهنگی در عدم رونق تولید و جهش تولید به ضعف فرهنگ کار درجامعه ما برمی گردد.پایین بودن نرخ بهره وری,
بی نظمی و تنبلی و کسالت و چشم هم چشمی ,بخشی از موانع مهم نرم افزاری است.این نوع نگاه و روحیه آنگاه که به دستگاهها و وزارتخانه ها و قوای سه گانه می رسد در قالب ضعف باور به ظرفیتهای داخلی,
شیفتگی به بیگانه,خودکم انگاری توان نیروی انسانی,
عدم باور به اقتصاد مقاومتی,تدوین کورکورانه برنامه و بودجه بدون توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی و انقلابی, گرته برداری ناشیانه از نظریات اقتصاد لیبرال و…. رخ می نمایاند.آنگاه معضلاتی مانند قوانین دست وپاگیر,ناهماهنگی های مزمن, سیاسی بازی های جناحی,ویژه خواری های جناحی و خویشاوندی,بیش از هرزمان و بطور مضاعف برسر راه تولید ایجاد مانع می کند,طبعا حوادثی مانند کرونا و تحریم هم بر این موانع افزوده شده و دشواریها را بیشتر خواهد کرد.

۳-آنچه دراین میان مهم است و کمتر بدان توجه می شود,تعیین سهم هرفرد و جمع و دستگاه در تحقق شعار سال بعنوان یک رویکرد همگانی است.آیا باز هم بسیاری از دستگاههای ما سهم خود را در تحقق شعار سال فقط و فقط در چاپ یک تابلو و لوح زیبا از شعار سال و انتشار آن با انواع اندازه ها و رنگها خواهند یافت و سربرگ ادارات و نهادها و دفاتر مان به شعار سال مزین خواهند کرد یا این که به تعریف و نقش و سهم خود در تحقق این شعار خواهند پرداخت؟

۴- نکته مهم این که امسال رهبر انقلاب اسلامی مخاطب خود را گروههای جهادی,مجموعه های خیریه,امنای مساجد و…قرار داده اند.طبیعی است این گروههای آتش به اختیار که آزمون خوبی را در همدلی مومنانه در حوادثی مانند سیل و زلزله و کرونا داده اند برای مردمی سازی رونق تولید و جهش تولید نقش مهمی را باید ایفاکنند.

البته سهم دستگاههای سیاستگذار و مجری در سطح استان و شهرستان ها درجای خود محفوظ است که باید بدان پرداخته شود.

ره آورد به استناد رسالت رسانه ای خود شناخت موانع و راههای زدودن آن و راهکارهای پشتیبانی از تولید را در منطقه شرق استان تهران به اندازه توان خود پی خواهد گرفت.

  • نویسنده : تحریریه ره آورد