سه نمونه از رفع تصرف ها را در حدفاصل تغییر دولت طی ماه‌های گذشته در منطقه دماوند شاهد بودیم
سه نمونه از رفع تصرف ها را در حدفاصل تغییر دولت طی ماه‌های گذشته در منطقه دماوند شاهد بودیم
استاندار تهران از رفع تصرف از ۲۱ هزار هکتار زمین در این استان با ارزشی بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان خبر داد.

استاندار تهران از رفع تصرف از ۲۱ هزار هکتار زمین در این استان با ارزشی بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان خبر داد.

محسن منصوری در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال که به ریاست رئیس دستگاه قضا برگزار شد، اظهار داشت: حساسیت موضوع اراضی در تهران به دلیل ارزشی که زمین‌ها دارند، بیش از سایر استان‌ها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم که دستگاه های استانی در بسیاری از موارد در جریان واگذاری اراضی قرار نمی‌گیرند و دستگاه ملی به طور مستقیم زمین را واگذار می‌کند، افزود: ۲ تا سه نمونه از این موارد را در حدفاصل تغییر دولت طی ماه‌های گذشته در منطقه دماوند شاهد بودیم.

استاندار تهران در مورد تغییر غیرمجاز کاربری اراضی عنوان کرد: تجربه نشان داده که حتی اگر دستگاه قضا در این زمینه حکم به قلع و قمع بدهد، پس از قلع و قمع دیگر آن کاربری سابق باز نمی‌گردد.

منصوری خاطرنشان کرد: باید از ابتدا جلوی تغییر غیرمجاز کاربری اراضی را گرفت.

وی تاکید کرد: لازم است که جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، یک یگان و مجموعه اختصاصی و متمرکز را برای نظارت در خصوص این مقوله و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی اختصاص دهد.