شرایط تهران تا ۲ هفته آینده تغییر نمی‌کند
شرایط تهران تا ۲ هفته آینده تغییر نمی‌کند
شاید سهمگین‌ترین امواج ناشی از بیماری را از ابتدا تاکنون را در تهران در طول ۱۰ روز اخیر تجربه کردیم.

زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران:
🔹شاید سهمگین‌ترین امواج ناشی از بیماری را از ابتدا تاکنون را در تهران در طول ۱۰ روز اخیر تجربه کردیم.
🔹پیش‌بینی می‌شود این شرایط در تهران حداقل ۱۰ تا ۱۴ روز آینده تغییر شگرفی نداشته باشد./فارس