شروط وزیر آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس در مهر ۱۴۰۰
شروط وزیر آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس در مهر ۱۴۰۰
جمع بندی جهانی این است که هر کاری می کنید مدارس را باز نگه دارید

وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید:
🔹جمع بندی جهانی این است که هر کاری می کنید مدارس را باز نگه دارید و من هم به ستاد ملی کرونا پیشنهاد دادم حتی اگر یک ساعت در روز می شود دانش آموزان را به مدرسه بیاوریم و امیدواریم در شروع سال تحصیلی جدید مدارس حضوری باشد.
🔹بنده هم یک پدر هستم، دغدغه‌ها را درک می‌کنم و کاری بدون نظر مسئولان بهداشتی نخواهیم داشت؛ در شرایطی که مصونیت جمعی ایجاد شده باشد مدارس بازگشایی می‌شوند و اگر چنین شرایطی در مهر ١۴٠٠ نباشد روش غیرحضوری خواهیم داشت البته امیدواریم مسئولان کشور این شرایط را زودتر ایحاد کنند.