شرکت کلرد آمل (مهسان) تولیدکننده محصولات بهداشتی و نظافتی با ظرفیت اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ۷۰۰ نفر در شهرک صنعتی دماوند ۲ گشایش یافت
شرکت کلرد آمل (مهسان) تولیدکننده محصولات بهداشتی و نظافتی با ظرفیت اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ۷۰۰ نفر در شهرک صنعتی دماوند ۲ گشایش یافت
مجموعه مهسان ۴۰ سال است که فعالیت صنعتی و تولیدی انجام داده، با ۵ کارگر شروع کردیم و در حال حاضر حدود ۳۵۰ نیروی انسانی به صورت مستقیم مشغول به کار هستند

وحید لؤلؤ مدیر مجموعه کارخانجات شرکت کلرد آمل (مهسان) در مراسم افتتاحیه این مجموعه اظهارکرد: این شرکت با بهره‌گیری از دانش فنی روز با بهترین کیفیت توانسته کارخانجات قالبسازی، تعمیر و نگهداری، تزریق پلاستیک، برس‌سازی، فلز کاری، سالن‌های برش و خیاطی، خطوط ساخت لوله، سالن‌های مونتاژ و بسته بندی و چندین سالن فرعی دیگر داشته باشد.

وی افزود: مجموعه مهسان ۴۰ سال است که فعالیت صنعتی و تولیدی انجام داده، با ۵ کارگر شروع کردیم و در حال حاضر حدود ۳۵۰ نیروی انسانی به صورت مستقیم مشغول به کار هستند و در فازهای بعدی با اضافه شدن میزان اشتغال‌زایی غیرمستقیم، اشتغالزایی ما به ۷۰۰ و در نهایت به ۲۰۰۰ نفر خواهد رسید.