شناسایی باند جعل اسناد دولتی و تصرف اراضی ملی در دماوند
شناسایی باند جعل اسناد دولتی و تصرف اراضی ملی در دماوند
سرشاخه باند شناسایی شده زمین‌خواری در سال ۹۸ از اداره راه و شهرسازی بود.

👤تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند:
🔹در حوزه تصرف اراضی ملی شهرستان دماوند، طی سال ۹۸ یک‌ باندی شناسایی در این شهرستان شناسایی شد.

🔸رسیدگی این پرونده تصرف اراضی ملی به دو جزء تقسیم گردید که بخشی در شهر تهران و شهرستان دماوند در حال رسیدگی است.

🔹متاسفانه افرادی در اداره راه و شهرسازی و سایر ادارات ذیربط با جعل اسناد تعدادی از سندها را به‌غیر منتقل کردند که با کمک همکاران در پلیس اقتصادی تهران و مراجع مربوطه این باند شناسایی شد.

🔸پلاک‌های ثبتی واگذار شده اراضی دولتی توقیف شده و در حال رسیدگی است.

🔹بخشی از این پرونده روز گذشته منتهی به صدور رای شده و قسمتی دیگر سعی بر این است در سال جاری رای در دادسرا صادر شود.

🔸امیدواریم بتوانیم اموال بیت‌المال تضییع شده را از ید دولت خارج و بازپس‌گیری کنیم.