شهردار دماوند در راه استعفاء
شهردار دماوند در راه استعفاء
شایعات راست بود، شیوا معاون مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور شد

طبق خبر درج شده در اینستاگرام علی شیوا، شهردار دماوند  خبر مربوط به استعفایش را تأیید کرد: که با دریافت پست جدید در مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور از سمت شهردار دماوند استعفا خواهم داد.

💢بر این اساس شیوا روز چهارشنبه استعفای خود را به شورای اسلامی شهر دماوند را ارائه می دهد.

💢 شیوا که هنوز استعفایش مورد پذیرش شورای اسلامی شهر قرار نگرفته، طی حکمی به سمت معاون امور عمرانی و جذب مشارکت‌های زیرساختی مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور منصوب شد.