شهردار دماوند چرا آغاز بکار نمی کند ؟
شهردار دماوند چرا آغاز بکار نمی کند ؟
پس از گذشت یک هفته از صدور حکم انتصاب دکتر شیوا هنوز خبری از شروع بکار وی در سمت شهردار دماوند نیست .علت این تاخیر هر چه باشد خروجی آن بلاتکلیفی در شهرداری بعنوان مرکز مدیریت شهر است .

هفته گذشته پس از مدت ها تاخیر در انتخاب شهردار جدید شهر دماوند که شایعات فراوانی را هم به دنبال داشت ، حکم انتصاب دکتر علی شیوا در سمت شهرداری دماوند از سوی استاندار تهران امضا گردید . گرچه به دلیل شروع فصل سرما عملیات عمرانی در شهر دماوند متوقف گردیده و طبیعتا بخش هایی از فعالیت های جاری شهرداری هم با رکود مواجه خواهد بود اما انتظار می رفت برای جبران زمان از دست رفته پنج ماه گذشته ، شهردار منتخب با دریافت حکم خود با سرعت مشغول بکار شود تا بخشی هایی از فعالیت های راکد مانده را که امکان پذیر هست به حرکت دراورد .
اما برخلاف این انتظار ، پس از گذشت یک هفته از صدور حکم انتصاب دکتر شیوا هنوز خبری از شروع بکار وی در سمت شهردار دماوند نیست .
علت این تاخیر هر چه باشد خروجی آن بلاتکلیفی در شهرداری بعنوان مرکز مدیریت شهر است . ضروری است رییس یا سخنگوی شورای شهر علت این تاخیر را شفاف سازی نماید .