شهرستان دماوند با ثبت ۴۴.۸ میلیمتر بارش بیشترین میزان بارندگی‌های استان تهران را به خود اختصاص داد
شهرستان دماوند با ثبت ۴۴.۸ میلیمتر بارش بیشترین میزان بارندگی‌های استان تهران را به خود اختصاص داد
با توجه به بارندگی‌های چشمگیر، ایستگاه‌های آردینه(رودهن) ۴۴.۸ میلیمتر، پلور ۳۸.۵ میلیمتر، رودک ۴۳.۵ میلیمتر و درکه ۳۶ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی‌های استان را به خود اختصاص داده‌اند.

👤خانیکی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران:
❇️با ثبت ۲۵.۹ میلی متر بارندگی در مدت ۱۸ دقیقه تا ساعت ۲۲ مورخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه رکورد بارندگی‌های ۳۲ ساله شهر تهران شکست. 
❇️با موج اول سامانه بارشی پایان اردیبهشت ماه در شهر تهران،  ۲۵.۹  میلیمتر بارندگی در مدت ۱۸ دقیقه، تا ساعت ۲۲ مورخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ثبت گردید.

❇️در مجموع بارندگی شهر تهران از ابتدای سال آبی تا این لحظه، توانسته رکورد بارندگی ۳۲ ساله را پشت سر بگذارد.

❇️با توجه به بارندگی‌های چشمگیر، ایستگاه‌های آردینه(رودهن) ۴۴.۸ میلیمتر، پلور ۳۸.۵ میلیمتر، رودک ۴۳.۵ میلیمتر و درکه ۳۶ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی‌های استان را به خود اختصاص داده‌اند.