شهرستان دماوند با ۵۶ روستا و ۱۷۴ کرسی اصلی فرآیند ثبت‌نام انتخابات شوراهای روستا را آغاز کرد
شهرستان دماوند با ۵۶ روستا و ۱۷۴ کرسی اصلی فرآیند ثبت‌نام انتخابات شوراهای روستا را آغاز کرد
داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا جهت رسیدن به ۱۷۸۸ کرسی در ۵۲۶ روستای استان تهران رقابت خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران آخرین آمار رسمی تعداد روستاهای دارای شورا و همچنین تعداد کرسی های اصلی را به تفکیک ۱۶ شهرستان اعلام کرد.

شکراله حسن بیگی با اشاره به برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا در استان تهران گفت؛ استان تهران دارای ۱۶ شهرستان و ۴۷ شهر است که داوطلبان شورای روستا جهت رسیدن به ۱۷۸۸ کرسی در ۵۲۶ روستای استان تهران با هم رقابت خواهند کرد.

وی با اشاره به تعداد کل روستاهای استان تهران گفت؛ از مجموع تعداد روستاهای دارای سکنه، در این دوره رقابت داوطلبین در ۵۲۶ روستا است، این در شرایطی خواهد بود که تعداد داوطلبان به حد نصاب قانونی خود برسد.

بنابر گزارش اختصاصی تهران رسانه؛ تعداد روستاهای دارای شورا و همچنین تعداد کرسی های اصلی به تفکیک ۱۶ شهرستان استان تهران بشرح زیر می باشد.

تهران؛ ۳۴ روستا و ۱۱۴ کرسی
شمیرانات؛ ۳۶ روستا و ۱۱۲ کرسی
ری؛ ۵۹ روستا و ۲۱۱ کرسی
پردیس؛ ۱۵ روستا و ۴۹ کرسی
دماوند؛ ۵۶ روستا و ۱۷۴ کرسی
فیروزکوه؛ ۷۷ روستا و ۲۳۱ کرسی
پاکدشت؛ ۳۹ روستا و ۱۴۵ کرسی
قرچک؛ ۱۰ روستا و ۴۴ کرسی
ورامین؛ ۵۳ روستا و ۱۸۱ کرسی
پیشوا؛ ۳۳ روستا و ۱۰۵ کرسی
اسلامشهر؛ ۲۱ روستا و ۷۹ کرسی
بهارستان؛ ۵ روستا و ۲۱ کرسی
رباط کریم؛ ۱۴ روستا و ۵۲ کرسی
قدس؛ ۴ روستا و ۱۶ کرسی
ملارد؛ ۳۹ روستا و ۱۳۷ کرسی
شهریار؛ ۳۱ روستا و ۱۱۷ کرسی