شهرستان دماوند پروژه‌های نیمه تمام بسیاری دارد
شهرستان دماوند پروژه‌های نیمه تمام بسیاری دارد
محرابیان: شکلات آبرسانی شرق استان تهران در فرصتی کوتاه مرتفع می‌شود/ پیگیری افزایش تخت‌های بیمارستانی در شهرستان دماوند

👤 محرابیان، وزیر نیرو:
💢اولویت دولت سیزدهم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است که در سطح شهرستان دماوند این مهم به خوبی و با دقت تشخیص داده شده و تقریبا تمام موارد از نظر ما مورد تایید می‌باشد.

💢در شهرستان دماوند پروژه نیمه تمام بسیاری وجود دارد؛ در برخی از حوزه‌ها کم کاری شده که یکی از این حوزه‌ها مربوط به تامین آب روستایی است، شهرستانی همچون دماوند نباید با بی‌آبی مواجه باشد.

💢در شرق استان تهران متاسفانه اعتبارات دیده نشده بود که در این سفر اعتبارات خوبی پیش بینی شد وموضوع آبرسانی در شرق استان تهران در شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در فرصتی کوتاه آبرسانی می‌شوند.

💢حوزه ورزش شهرستان نیاز به تقویت اعتبار دارد که مکاتبه می‌شود و درخواست افزایش اعتبار خواهیم کرد.

💢موضوع افزایش تخت‌های بیمارستان مطالبه بسیار درستی است و باید حتما اجابت شود دولت در مصوبات این مهم را پیش بینی کرده اما اعتبارات آن کم است و باید پیگیری شود تا افزایش یابد.