صدور سند تک برگی برای ۱۳۳۵ هکتار اراضی ملی در شهرستان دماوند
صدور سند تک برگی برای ۱۳۳۵ هکتار اراضی ملی در شهرستان دماوند
طرح کاداستر به مساحت ۱۳۳۵ هکتار در اراضی ملی پلاک چنار اریکان در شهرستان دماوند اجرا شده است.

👤رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند گفت: طرح کاداستر به مساحت ۱۳۳۵ هکتار در اراضی ملی پلاک چنار اریکان در شهرستان دماوند اجرا شده است.

   🔹جمشید جویباری گفت: در راستای تکالیف قانونی ماده ۹ قانون جامع حدنگار میزان ۱۳۳۵ هکتار در اراضی ملی پلاک چنار اریکان در شهرستان دماوند بر اساس دستور‌العمل‌های ابلاغی کاداستر مورد اصلاح هندسی قرار گرفت و پس از تأیید در کمیته فنی با همکاری اداره ثبت دماوند، برای این اراضی سند تک برگ به نام دولت صادر گردید.