صدور سند تک برگی برای ۲۵۵۷ متر اراضی ملی شهرستان دماوند در پلاک ثبتی جابان
صدور سند تک برگی برای ۲۵۵۷ متر اراضی ملی شهرستان دماوند در پلاک ثبتی جابان
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند: با تهیه نقشه‌های دقیق و اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد تک برگی به نام دولت، سودجویی از اراضی ملی و سوء استفاده از اسنادی که ابهام دارند نیز به حداقل ممکن خواهد رسید.

حسن شکری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند اظهار داشت: از تثبیت مالکیت دولت با اخذ سند کاداستر (سند تک برگی) در اراضی ملی پلاک‌ جابان به مساحت ۲۵۵۷.۱۵۲۴ با همکاری اداره ثبت اسناد شهرستان دماوند انجام شد.

وی افزود: روند اخذ سند اراضی ملی با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک در دستور کار این نهاد قرار دارد و امیدواریم تا پایان امسال برای کلیه اراضی ملی در قالب طرح کاداستر اراضی ملی صدور سند تک برگ انجام شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند گفت: با قرار گرفتن عرصه‌های ملی زیرپوشش طرح کاداستر علاوه بر برطرف شدن بسیاری از مشکلات ثبتی، این اقدام گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری و جلوگیری از تجاوز و تعدی به انفال و بیت المال که در واقع متعلق به نسل آینده است، به شمار می‌آید.

شکری تصریح کرد: با تهیه نقشه‌های دقیق و اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد تک برگی به نام دولت، سودجویی از اراضی ملی و سوء استفاده از اسنادی که ابهام دارند نیز به حداقل ممکن خواهد رسید.