صدور سند تک برگی برای ۵۱۴۱ هکتار اراضی ملی دماوند
صدور سند تک برگی برای ۵۱۴۱ هکتار اراضی ملی دماوند

👤شکری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند: تثبیت مالکیت دولت با اخذ سند کاداستر (سند تک برگی) در پلاک‌های هیلان جورد به مساحت ۲۹۴ هکتار، فیکستان به مساحت ۲۲۶ هکتار و مشهد به مساحت۲۴۵۰ هکتار، سیدآباد به مساحت ۹۰۵ هکتار و رودافشان به مساحت ۱۲۶۶ هکتار با همکاری اداره ثبت اسناد دماوند و رودهن […]

👤شکری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند:

  • تثبیت مالکیت دولت با اخذ سند کاداستر (سند تک برگی) در پلاک‌های هیلان جورد به مساحت ۲۹۴ هکتار، فیکستان به مساحت ۲۲۶ هکتار و مشهد به مساحت۲۴۵۰ هکتار، سیدآباد به مساحت ۹۰۵ هکتار و رودافشان به مساحت ۱۲۶۶ هکتار با همکاری اداره ثبت اسناد دماوند و رودهن انجام شد.
  • روند اخذ سند اراضی ملی با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک در دستور کار این نهاد قرار دارد که این مقدار سند ظرف ۱۰ روز گذشته صادر شده است و امیدواریم تا پایان امسال برای کلیه اراضی ملی در قالب طرح کاداستر اراضی ملی صدور سند تک برگ انجام شود.
  • با قرار گرفتن عرصه‌های ملی زیرپوشش طرح کاداستر علاوه بر برطرف شدن بسیاری از مشکلات ثبتی، این اقدام گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری و جلوگیری از تجاوز و تعدی به انفال و بیت المال که در واقع متعلق به نسل آینده است، به شمار می‌آید.
  • با تهیه نقشه‌های دقیق و اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد تک برگی به نام دولت، سودجویی از اراضی ملی و سوء استفاده از اسنادی که ابهام دارند نیز به حداقل ممکن خواهد رسید.