ضرب الاجل استاندار تهران به شهرداری ها جهت استانداردسازی جایگاه های سی ان جی
ضرب الاجل استاندار تهران به شهرداری ها جهت استانداردسازی جایگاه های سی ان جی
استاندار تهران با اشاره به اینکه طبق مصوبات سال ۹۹ شهرداری ها مکلف شدند تا نسبت به استانداردسازی جایگاه های سی ان جی اقدام کنند بر تسریع این امر توسط شهرداری ها و بخش خصوصی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛ انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای استاندارد که با حضور شریعتی رئیس سازمان استاندارد کشور، چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران؛ عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران و دیگر مسئولان برگزار شد با اشاره به اهمیت استاندارد اظهار داشت: ارتقا بخشیدن و نهادینه کردن استاندارد در حوزه مصرف کننده و تولیدکننده از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته مصوباتی داشتیم که به سبب کم کاری برخی دستگاه ها جنبه اجرایی پیدا نکرد، و برخی دستگاه ها به تکالیف و تعهدات خود در حوزه استاندارد عمل نکردند که در راس آنها شهرداری ها اعم از شهرداری تهران و شهرداری های تابعه استان تهران هستند.

استاندار تهران با اشاره به ضرورت پیاده سازی موارد مورد نظر استاندارد تاکید کرد: بر اساس مصوبات سال ۹۹ شهرداری ها مکلف شدند تا نسبت به استانداردسازی جایگاه های سی ان جی اقدام کنند که جهت اجرای این تکلیف بازه زمان مشخص می شود و بایستی به سرعت این موضوع پیگیری شود.

محسنی بندپی سپس گفت: اتاق اصناف نیز باید نسبت به استانداردسازی جایگاه های سی ان جی مربوط به بخش خصوصی اقدام کند؛ همچنین بهزیستی بایستی نسبت به جمع آوری تجهیزات غیراستاندارد مهدکودک ها اقدام کند.