ضرورت جلوگیری از کشت‌ محصولات آب‌بر در استان تهران
ضرورت جلوگیری از کشت‌ محصولات آب‌بر در استان تهران
یک مقام مسئول گفت: با توجه به کاهش نزولات جوی در سال آبی جاری و همچنین در راستای اجرای برنامه‌های سازگاری با کم آبی باید از انجام کشت‌های دوم، سوم و نیز سایر محصولات پر آب‌ جلوگیری شود.

 به نقل از وزارت نیرو، یوسف رضاپور گفت: با توجه به کاهش نزولات جوی، کاهش آورد رودخانه‌ها و همچنین پایین بودن حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای استان نسبت به سال گذشته، همکاری همه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی جهت حفاظت از منابع آب مطابق برنامه ابلاغی سازگاری با کم آبی استان ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه باید از انجام کشت‌های دوم و سوم، کشت محصولات پر آب بر، کشت محصولات در بستر رودخانه و نصب و استفاده از موتور تلمبه‌های فاقد حقابه در سطح استان برای کشاورزان به دلیل محدودیت منابع آبی اعم از زیرزمینی و سطحی خودداری شود، افزود: تغییر الگوی کشت، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز، کنترل اضافه برداشت چاه‌های مجاز، نصب کنتور هوشمند روی چاه‌های کشاورزی و تغییر آبیاری سنتی به مدرن همراه با صرفه جویی آب مصرفی در بخش شرب شهری از جمله اقدامات مؤثر در جهت مقابله با چالش‌های آبی در استان جهت عبور از شرایط کم آبی و پیک مصرف تابستان است و با بهره برداران متخلف برخورد قانونی می‌شود.

رضاپور همکاری همه مردم و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق موارد یاد شده را خواستار شد و اظهار داشت: هدف از تدوین برنامه سازگاری با کم آبی که بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت را در بر می‌گیرد، تأمین پایدار آب و صیانت از مخازن آب سطحی و زیرزمینی استان بوده که قرار است با اجرای این برنامه در بلندمدت شاهد افزایش سطح ایستابی سفره‌های آب زیرزمینی استان باشیم.