عبور از طایفه گرایی و انتخاب متخصصان دلسوز،راه حل پیشرفت آبسرد
عبور از طایفه گرایی و انتخاب متخصصان دلسوز،راه حل پیشرفت آبسرد
متاسفانه دیدگاه بسته و طایفه گرایانه حاکم بر شهر آبسرد باعث شده تا این شهر از حضور نیروهای متخصص و متعهد در شورای شهر محروم شده و به تبع ، شهر آبسرد نیز از قافله پیشرفت و توسعه پایدار عقب بماند.

تا چند روز دیگر با اعلام رسمی اسامی نامزدهای انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا رقابت و صف بندی های انتخاباتی حداقل در داخل محافل و جمع های خصوصی شهر آبسرد شروع شده و بتدریج کل شهر رنگ و بوی انتخاباتی به خود می گیرد ولی تجربه پنج دوره گذشته ثابت کرده انتخابات شوراها در این شهر بیش از آنکه بر اساس انتخاب هوشمندانه نامزدها و بررسی سوابق و برنامه های ایشان باشد براساس وسعت و وزن اجتماعی طایفه هر یک از نامزدها بوده و حتی متخصص ترین و متعهدترین اشخاص نیز اگر دارای طایفه بزرگ در این شهر نباشد شانسی برای موفقیت در انتخابات ندارند.

متاسفانه دیدگاه بسته و طایفه گرایانه حاکم بر شهر آبسرد باعث شده تا این شهر از حضور نیروهای متخصص و متعهد در شورای شهر محروم شده و به تبع ، شهر آبسرد نیز از قافله پیشرفت و توسعه پایدار عقب بماند.
وقتی در شورای شهر آبسرد جائی برای متخصصین مرتبط با مسائل مدیریت شهری و شهرسازی و حقوق شهری نیست و جای این متخصصان را افراد غیر متخصص و حتی متاسفانه غیر متعهد پر می کنند چه امیدی به پیشرفت و توسعه پایدار این شهر!
تا به امروز چند نفر از اعضاء شورای شهر بدون داشتن پایگاه طایفه ای موفق به ورود به این شورا شده اند؟
متاسفانه دیدگاه بسته و طایفه گرایانه اغلب شهروندان آبسردی نه تنها مانع حضور نخبگان در شورای این شهر شده بلکه انگیزه حضور در انتخابات را از سایر متخصصان و دلسوزان نیز گرفته است.
وقتی که متخصصان و افراد دارای فکر و برنامه وارد شورای شهر نشوند، خود به خود فضا برای حضور افراد فاقد تخصص ولی مشهور و طایفه دار عموماً مسن و دارای فکرهای قدیمی و معتقد به روابط فامیلی در شورا باز شده و اعضاء شورای شهر به جای اینکه نماینده تمام مردم شهر باشند تبدیل به نماینده طایفه و فامیل خود شده و نوعی نظام تبعیض آمیز بر شهر حاکم می گردد.
از سوی دیگر افراد نخبه و متخصص نیز که غالباً دارای مهارت و تخصص های خاص و فکرهای باز هستند از همراهی با این شورای شهر طایفه ای خودداری نموده و یک دور تسلسل از پسرفت و عقب گرد در شهر حاکم می شود.
آیا تاکنون از خود سئوال کرده اید که چرا اغلب دوره های شورای شهر آبسرد با فضاحت و دستگیری اعضاء کار خود را خاتمه می دهند و چرا شورای عریض و طویل این شهر حتی توانائی و اختیار انتخاب و انتصاب شهردار و معاون شهردار و حتی مسئول شهرسازی را هم ندارد؟
البته در کنار این دیدگاه طایفه گرایی ما با یک معضل دیگر بنام بازی درون سازمانی شهرداری و شورای شهر نیز مواجه هستیم و جابجایی مهره ها از شهرداری به شورا و از شورا به شهرداری (انتخاب کارمندان شهرداری به عنوان عضو شورا) با چاشنی ارتباطات فامیلی نیز مشکل بزرگی است که در زمان خود به آن خواهیم پرداخت.
بدون شک تا زمانیکه نظام طایفه گرایی در این شهر حاکم باشد هیچ امکانی برای پیشرفت شهر بوجود نخواهد آمد و شهر در همین مسیر پسرفت و عقب گرد طی طریق خواهد کرد

  • نویسنده : سید شهاب میر شفیعی