عملیات ترانشه برداری، تسطیح و شانه‌سازی راه و نصب تابلو و علائم ایمنی در محور کیلان به سمت ایوانکی
عملیات ترانشه برداری، تسطیح و شانه‌سازی راه و نصب تابلو و علائم ایمنی در محور کیلان به سمت ایوانکی
عملیات ترانشه برداری، تسطیح و شانه‌سازی راه و نصب تابلو و علائم ایمنی در محور کیلان به سمت ایوانکی انجام شد

در راستای اجرای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان تهران عملیات ترانشه برداری، تسطیح و شانه‌سازی راه و نصب تابلو و علائم ایمنی در محدوده ساران و کیلان به سمت ایوانکی توسط اداره راهداری شهرستان دماوند به اجرا درآمد.