فرآیند رسیدگی به پرونده‌ ها در استان تهران الکترونیکی می شود
فرآیند رسیدگی به پرونده‌ ها در استان تهران الکترونیکی می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از الکترونیکی شدن فرآیند رسیدگی به استعلام مورد نیاز پرونده‌های کمیسیون‌ها و کارگروه‌های استان تهران در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

عابد ملکی از الکترونیکی شدن فرآیند رسیدگی به استعلام مورد نیاز پرونده‌های کمیسیون‌ها و کارگروه‌های استان تهران در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

معاون استاندار تهران در ادامه ضمن گلایه از طولانی شدن زمان از دست رفته جهت اخذ استعلام از دستگاه‌های مربوطه برای رسیدگی پرونده‌ها در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها اظهار داشت: گاهاً در بررسی برخی مواقع شاهد آن هستیم که مدت زمان طولانی حتی بیش از یکسال از آغاز استعلامات از دستگاه‌ها می‌گذرد که موجب نارضایتی متقاضیان و همچنین طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

ملکی افزود: به علت سهولت و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها و ایجاد رضایت شهروندان و همچنین با توجه به تأمین برخی زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد پنجره واحد الکترونیکی برای اخذ استعلامات و مجوزهای مورد نیاز از دستگاه‌های مربوطه، اکنون ایجاد این ظرفیت در استان تهران بسیار ضروری می‌باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران بیان داشت: با تدوین برنامه جامع و دقیق توسط استانداری و همکاری دستگاه‌های مربوطه و شرکت‌های دانش بنیان جهت طراحی سامانه مشخص و کارآمد در راستای تسهیل و تسریع در اخذ استعلامات و رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها، امیدواریم با پیش بینی تحقق این امر در سال ۱۴۰۱ شاهد رضایتمندی بیش از پیش متقاضیان محترم در این خصوص باشیم.