فراخوان جهادگران خادم سلامت جهت خدمت در بخش کروناى بیمارستان سوم شعبان دماوند
فراخوان جهادگران خادم سلامت جهت خدمت در بخش کروناى بیمارستان سوم شعبان دماوند
جهت خدمت در بخش كروناى بيمارستان سوم شعبان دماوند از برادران و خواهران متقاضى خدمت در بخش كروناى بيمارستان سوم شعبان دماوند، ثبت‌نام به عمل مى‌آيد.

با توجه به موج چهارم شیوع بیمارى کرونا و روند صعودى بى سابقه ى ابتلاء و بسترىِ روزانه و عدم امکان حضور همراه بیمار به جهت پوشش این خلاء مهم و موثر، از برادران و خواهران متقاضى خدمت در بخش کروناى بیمارستان سوم شعبان دماوند، ثبت‌نام به عمل مى‌آید.
لازم به ذکر است با توجه به تجربه قبل، حضور خادمین سلامت تاثیر قابل توجهی در روند بهبودی و ترخیص بیماران مبتلا به کرونا داشته است.
در صورت تمایل به حضور با شماره ۰۹۱۹۳۱۳۴۰۹۳ تماس حاصل فرمائید.